Službeni dopisi

8. studenoga 2017.

Dopis Pučke pravobraniteljice i Mišljenje Ministarstva zdravstva

Poštovani/e članovi i članice,

zbog učestalih upita članova i članica Komore koji su završili srednjoškolsko obrazovanje prije ulaska u EU a vezano za njihov položaj prema Zakonu o primaljstvu i Zakonu o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija u prilogu možete pročitati dopis zamjenice Pučke pravobraniteljice i službeno tumačenje Ministarstva zdravstva vezano za ovo pitanje.

11. studenoga 2016.

Dopis Ministarstva zdravlja – Načelo razumne prilagodbe u komunikaciji s osobama s invaliditetom

Ministarstvo zdravstva je, na mišljenje Pravobraniteljice za osobe s invaliditetom koja je primila česte pritužbe stranaka radi nemogućnosti ili otežane komunikacije osoba s raznim vrstama invaliditeta s medicinskim osobljem tijekom procesa liječenja, izdalo naputak u vezi primjene načela razumne prilagodbe u komunikaciji s osobama s invaliditetom.

7. rujna 2016.

Dopis Ministarstva zdravlja – Pripravnički staž i polaganje stručnog ispita

Hrvatska komora primalja je dana 7.9.2016. godine zaprimila tumačenje Ministarstva zdravlja vezano za obavljanje pripravničkog staža i polaganja stručnog ispita prvostupnica primaljstva. Tumačenje možete pogledati u nastavku.

  • DOPIS (pdf, 327.59 KB)
21. travnja 2016.

Stavovi i mišljenja HKP-a nakon sudjelovanja na Simpoziju

Hrvatska komora primalja je nakon sudjelovanja na Simpoziju – Pravni, etički i medicinski aspekti suvremenog vođenja poroda,održanog dana 8. i 9. travnja 2016. godine, Plitvice, izrazila stavove i mišljenja sa konkretnim prijedlozima o temama koje su vezane za primaljstvo i primaljsku skrb u Republici Hrvatskoj.

  • Dopis (pdf, 272.39 KB)
6. siječnja 2016.

Izmjene mreže javne zdravstvene službe

Hrvatska komora primalja dostavila je Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi svoje mišljenje/podršku po pitanju Izmjena mreže javne zdravstvene službe.

Upit HKP -a i odgovor MUP-a

Upit HKP-a i odgovor MUP-a o Izmjeni i dopuni Pravilnika o načinu obavljanja i organiziranja vozačkih ispita te načinu izdavanja i oduzimanja dopuštenja ovlaštenom ispitivaču; u svrhu oslobađanja primalja-polaznica autoškola od polaganja Prve pomoći.

Model sveučilišnog obrazovanja zdravstvenih djelatnika

Hrvatska komora primalja podržala je model sveučilišnog obrazovanja zdravstvenih radnika predložen od strane Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu.

Mišljenje o Reformi zdravstvenog sustava

Hrvatska komora primalja dostavila je Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi traženo mišljenje/podršku po pitanju Reforme zdravstvenog sustava.

Tumačenje zatečenog stanja

Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi odgovorilo je na upit Neuropsihijatrijske bolnice „Dr. Ivan Barbot“ u kojem se navodi kako se primaljama zaposlenim na mjestu medicinskih sestara priznaje zatečeno stanje.

Prijedlog HKP i HKMS upućen MZSS-u oko rješavanja zatečenog stanja

Hrvatska komora primalja i Hrvatska komora medicinskih sestara dogovorile su prijedlog rješavanja pitanja zatečenog stanja, te isto dostavile Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi.

Pravilnik o uvjetima za razvrstavanje bolničkih zdravstvenih ustanova u kategorije

Hrvatska komora primalja dostavila je Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi svoje primjedbe i prijedloge izmjena i dopuna Pravilnika o uvjetima za razvrstavanje bolničkih zdravstvenih ustanova u kategorije.

Očitovanje na upit Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Osječko-baranjske županije

Hrvatska komora primalja odgovorila je na upit Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Osječko-baranjske županije, vezano uz medicinsku sestru primaljskog smjera.

Davanje koncesije Ustanovi za zdravstvenu njegu u kući „Kern“

Hrvatska komora primalja uputila je dopis Gradskom uredu za zdravstvo i branitelje Grada Zagreba, vezano uz davanje koncesije Ustanovi za zdravstvenu njegu u kući „Kern”.

1 2 3

Upišite se na mailing listu
i putem e-maila primajte
najnovije obavijesti!