EU kutak

24. srpnja 2020.

MSF zdravstvene smjernice

Médecins Sans Frontières napisali su zdravstvene smjernice kako bi pomogli zdravstvenim djelatnicima u svakodnevnom radu.

Sve smjernice temelje se na znanstvenim podacima koje je pružila Svjetska zdravstvena organizacija te ugledne međunarodne medicinske institucije kao i znanstveni medicinski časopisi.

Smjernice su pisane za međunarodne potrebe te se odnose prije svega na zemlje u razvoju koje su teško pogođene raznim bolestima no svakako uključuju i razvijene zemlje kako bi pomogle zdravstvenim djelatnicima u praksi , a najviše na terenu te kako bi se  održala razina kvalitete usluga.

Na poveznici u nastavku teksta možete preuzeti besplatan PDF primjerak iz teme koja Vam je interesantna: https://medicalguidelines.msf.org/viewport/MG/en/guidelines-16681097.html

24. svibnja 2017.

Direktiva 2005/36/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća

Ovom se Direktivom utvrđuju pravila na temelju kojih države članice koje pristup uređenim profesijama i obavljanje tih profesija na svome teritoriju uvjetuju posjedovanjem određenih stručnih kvalifikacija (u daljnjem tekstu „država članica domaćin“) priznaju stručne kvalifikacije stečene u drugim državama članicama (u daljnjem tekstu „matična država članica“), koje nositelju omogućuju pristup istoj profesiji odnosno obavljanje iste profesije kao u matičnoj državi članici.

Korisnička uputa uz Direktivu 2005/36/EZ

Sve što trebate znati o priznavanju stručnih kvalifikacija: 66 PITANJA, 66 ODGOVORA

4. kolovoza 2016.

WHO guideline – Updates on HIV and infant feeding

On this LINK can find just released WHO GUIDELINE Updates on HIV and infant feeding – The duration of breastfeeding and support from health services to improve feeding practices among mothers living with HIV HIV and infant feeding

3. lipnja 2015.

Naputci o osiguravanju adekvatne njege u primaljstvu

Jedna primalja za svaku ženu tijekom poroda, kaže NICE (National Institute for Health and Care Excellence)

1. srpnja 2013.

Ulazak Hrvatske u EU

Od ponedjeljka, 1. srpnja, Hrvatska postaje 28. članica Europske unije te je nakon dugih i mukotrpnih pregovora došlo vrijeme za promjene.

17. siječnja 2012.

Primaljstvo u Hrvatskoj u kontekstu usklađivanja s pravnom stečevinom Europske unije

Svrha Direktive je olakšavanje kvalificiranim stručnjacima obavljanje njihovih zanimanja u Europskom gospodarskom prostoru (EEA), tj. svim državama osim svoje vlastite, s najmanje birokracije uz osiguravanje dužne zaštite za javno zdravstvo i sigurnost, zaštite potrošača i održavanje profesionalnih standarda.

26. rujna 2011.

Priopćenje HKP vezano uz Ugovor o pristupanju RH Europskoj uniji

Vlada Republike Hrvatske objavila je 21. rujna 2011. Ugovor o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj Uniji. U istom je vidljivo u članku 43. b da se Stečena prava u primaljstvu neće primjenjivati na sljedeće kvalifikacije stečene u Hrvatskoj prije 1. srpnja 2013.: viša medicinska sestra ginekološko-opstetričkog smjera, medicinska sestra ginekološko-opstetričkog smjera, viša medicinska sestra primaljskog smjera, medicinska sestra primaljskog smjera, ginekološko-opstetrička primalja i primalju.

Sukladno ugovoru, (http://www.vlada.hr/hr/naslovnica/novosti_i najave/2011/rujan/ugovor_o_pristupanju_rh_eu), primaljama nije omogućeno automatsko priznavanje  kvalifikacija u Europskoj Uniji, no Hrvatska komora primalja i dalje apelira na Vladu Republike Hrvatske i resorno ministarstvo da zakonski reguliraju zatečeno stanje primalja i zaštite hrvatske primalje. Ovaj stav smo u više navrata istaknuli i Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi te Ministarstvu vanjskih poslova i europskih integracija; no niti u jednom trenutku nismo dobili službeno očitovanje navedenih institucija na inicijativu Hrvatske komore primalja.

Sve nove informacije o tome kako će navedeni članak Ugovora o pristupanju  utjecati na položaj hrvatskih primalja u Republici Hrvatskoj ali i u Europskoj Uniji, biti će promptno objavljene na službenim stranicama Hrvatske komore primalja.

Sve Vaše prijedloge i mišljenja o novonastaloj situaciji možete uputiti Hrvatskoj komori primalja na adresu [email protected] ali i Vladi Republike Hrvatske na

http://www.vlada.hr/hr/content/edit/179268/1

Hrvatska komora primalja

2. kolovoza 2011.

Nova definicija primalje

Na sastanku Vijeća u Durbanu izglasane su izmjene definicije primalja koja sada glasi ..

“Primalja je osoba koja je uspješno završila program edukacije za primalje koji je uredno priznat u državi u kojoj se nalazi, a koji se temelji na ICM-ovim Esencijalnim  kompetencijama osnovne primaljske prakse i okvirima ICM-ovih Globalnih standarda obrazovanja za primalje; osoba koja je stekla potrebne kvalifikacije kako bi bila registrirana i/ili zakonski licencirana za obavljanje primaljske skrbi i korištenje titule ‘primalja’; koja dokazuje kompetencije u praksi primaljstva.“

12. lipnja 2011.

Izvješće Europskog regulatornog tijela u primaljstvu

Ovo izvješće je rezultat suradnje članica Regulatornih tijela u primaljstvu. Cilj je bio napraviti pregled podataka vezanih za primaljstvo po zemljama članicama spomenutog tijela.

Skrb tijekom normalnog porođaja – praktični vodič

Ovaj dokument izdaje Svjetska Zdravstvena Organizacija (WHO) za opću distribuciju. Sva prava autora ovog dokumenta se zadržavaju. Međutim, uz nužnu napomenu o Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji kao izvoru, ovaj dokument može se slobodno revidirati, sažeti, reproducirati ili prevoditi, jednim dijelom ili u cijelosti, ali pod uvjetom da se to ne radi u komercijalne svrhe ili slično u svezi s tim. Ako se namjerava prevesti ili reproducirati dokument u cijelosti ili njegov znatni dio, uvjet je da se podnese molba D.R.H., WHO, Geneva, Švicarska.

Za gledišta iznesena od strane navedenih autora isključivo su odgovorni sami autori.

Upišite se na mailing listu
i putem e-maila primajte
najnovije obavijesti!