Zakoni

4. rujna 2017.

Novi zakon o hrani za dojenčad djelomice implementira Međunarodni pravilnik o reklamiranju nadomjestaka za majčino mlijeko

Hrvatski sabor donio je novi Zakon o hrani za dojenčad i malu djecu, punim nazivom Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 609/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. lipnja 2013. o hrani za dojenčad i malu djecu, hrani za posebne medicinske potrebe i zamjeni za cjelodnevnu prehranu pri redukcijskoj dijeti, kojim se u hrvatsko zakonodavstvo implementiraju europske direktive ali i dio Međunarodnog pravilnika o reklamiranju nadomjestaka za majčino mlijeko, donesenog još 1981.

Sabor je novi zakon donio na sjednici 30. lipnja 2017., a popratni Pravilnik koji će dalje urediti pravila reklamiranja i prezentiranja hrane za dojenčad, kao i načine informiranja javnosti o toj hrani te načine službene kontrole mora biti donesen u roku od godine dana. Nadležno ministarstvo je i dalje Ministarstvo zdravstva a nadležna inspekcija je sanitarna inspekcija ministarstva.

Novost je što se, podrobnije nego dosada, zakon bavi:

  • uređivanjem pravila reklamiranja i prezentiranja početne hrane za dojenčad
  • uređivanjem načina darivanja informativnog i obrazovnog materijala o prehrani dojenčadi i male djece
  • izradom stručnih vodiča i smjernica kojima se osiguravaju objektivne i dosljedne informacije o prehrani dojenčadi te ocjenjivanjem tih vodiča

Također, novost je što se za pogrešno reklamiranje kažnjava i pravna osoba koja ga je u svom medijskom prostoru omogućila protivno propisanim zahtjevima, te posebno protivno članku 10. Uredbe (EU) br. 609/2013.

Članak 10.

Dodatni zahtjevi u pogledu početne i prijelazne hrane za dojenčad

1. Označivanje, predstavljanje i oglašavanje početne i prijelazne hrane za dojenčad mora biti oblikovano na takav način da ne odvraća od dojenja.

2. Označivanje, predstavljanje i oglašavanje početne hrane za dojenčad i označivanje prijelazne hrane za dojenčad ne smiju uključivati slike dojenčadi ili druge slike ili tekst kojima se može idealizirati uporaba takve hrane.

Ne dovodeći u pitanje prvi podstavak, dopušteno je grafičko predstavljanje za jednostavnu identifikaciju početne i prijelazne hrane za dojenčad i za ilustraciju načina pripreme.

Do stupanja na snagu gore spomenutog novog Pravilnika, ostaje na snazi Pravilnik o prerađenoj hrani na bazi žitarica i dječjoj hrani za dojenčad i malu djecu (»Narodne novine«, br. 126/13.).

Upišite se na mailing listu
i putem e-maila primajte
najnovije obavijesti!