Arhiva aktivnog sudjelovanje

20. prosinca 2023.

Prijedlog Pravilnika o pravima i obvezama članova Vijeća Hrvatske komore primalja

Poštovane/i,

radi ostvarivanja cilja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću koji proizlazi iz odredaba Zakona o pravu na pristup informacijama, objavljuje se Prijedlog Pravilnika o pravima i obvezama članova Vijeća Hrvatske komore primalja.

Sukladno članku 11. stavku 2. Zakona o pravu na pristup informacijama u nastavku dajemo obrazloženje Prijedloga Pravilnika o pravima i obvezama članova Vijeća Hrvatske komore primalja.

Poslovnikom o radu Vijeća propisano je u članku 10. kako će se prava i dužnosti članova Vijeća propisati posebnim pravilnikom Komore. Iz tog razloga, izrađen je prijedlog Pravilnika o pravima i obvezama članova Vijeća Hrvatske komore primalja u kojem su definirana, među ostalim i njihova materijalna prava vezana za rad na sjednicama Vijeća uživo.

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane koji žele dostaviti svoje prijedloge, primjedbe i komentare na predloženi tekst Prijedloga Pravilnika o pravima i obvezama članova Vijeća Hrvatske komore primalja da to učine do 19.01.2024. godine na e-mail adresu: [email protected]  s naznakom „Primjedbe na Prijedlog Pravilnika o pravima i obvezama članova Vijeća Hrvatske komore primalja“.

30. studenoga 2023.

Prijedlog Pravilnika o stručnom nadzoru

Poštovane/i,

radi ostvarivanja cilja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću koji proizlazi iz odredaba Zakona o pravu na pristup informacijama, objavljuje se Prijedlog Pravilnika o stručnom nadzoru.

Sukladno članku 11. stavku 2. Zakona o pravu na pristup informacijama u nastavku dajemo obrazloženje Prijedloga Pravilnika o stručnom nadzoru.

Povjerenstvo za stručni nadzor i kontrolu kvalitete Hrvatske komore primalja izradilo je Prijedlog Pravilnika o stručnom nadzoru sukladno čl. 31. st. 1. t. 7. Statuta Hrvatske komore primalja, a kojim se uređuje način organiziranja i provođenja stručnog nadzora. Objavljujemo drugu verziju dokumenta Prijedloga Pravilnika o stručnom nadzoru izrađenu sukladno primjedbama Ministarstva zdravstva.

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane koji žele dostaviti svoje prijedloge, primjedbe i komentare na predloženi tekst Prijedloga Pravilnika o stručnom nadzoru da to učine do 30.12.2023. godine na e-mail adresu: [email protected]  s naznakom „Primjedbe na Prijedlog Pravilnika o stručnom nadzoru“.

14. studenoga 2023.

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Hrvatske komore primalja

Poštovane/i,

radi ostvarivanja cilja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću koji proizlazi iz odredaba Zakona o pravu na pristup informacijama, objavljuje se Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Hrvatske komore primalja.

Sukladno članku 11. stavku 2. Zakona o pravu na pristup informacijama u nastavku dajemo obrazloženje Prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Hrvatske komore primalja.

Hrvatska komora primalja odlučila je izraditi Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Hrvatske komore primalja kako bi uz primalje, primalje-asistentice/primaljske asistente, prvostupnike/ice primaljstva dodala u Statut i stručni naziv magistra/ice primaljstva, kako bi se promijenio naziv radnog mjesta „Tajnik/ica Komore“ u „Glavni/a tajnik/ica Komore“, kako bi se kao uvjet imenovanja predsjednika/ice Komore propisao „prvostupnik/ica ili magistar/ica primaljstva“ i izbrisao uvjet položenog stručnog ispita te kako bi se iznosi navedeni u Statutu iskazali dvojno prema fiksnom tečaju konverzije (1 euro = 7,53450 HRK).

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane koji žele dostaviti svoje prijedloge, primjedbe i komentare na predloženi tekst Prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Hrvatske komore primalja da to učine do 14.12.2023.  na e-mail adresu: [email protected]  s naznakom „Primjedbe na Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Hrvatske komore primalja“.

28. listopada 2023.

Prijedlog Pravilnika o radu Povjerenstva za stručna pitanja i trajno usavršavanje Hrvatske komore primalja

Poštovane/i,

radi ostvarivanja cilja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću koji proizlazi iz odredaba Zakona o pravu na pristup informacijama, objavljuje se prijedlog Pravilnika o radu Povjerenstva za stručna pitanja i trajno usavršavanje Hrvatske komore primalja.

Sukladno članku 11. stavku 2. Zakona o pravu na pristup informacijama u nastavku dajemo obrazloženje o prijedlogu Pravilnika o radu Povjerenstva za stručna pitanja i trajno usavršavanje Hrvatske komore primalja.

Hrvatska komora primalja odlučila je izraditi prijedlog Pravilnika o radu Povjerenstva za stručna pitanja i trajno usavršavanje Hrvatske komore primalja kako bi jasno propisalo sadržaj, uvjete i način rada Povjerenstva za stručna pitanja i trajno usavršavanje Hrvatske komore primalja.

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane koji žele dostaviti svoje prijedloge, primjedbe i komentare na predloženi tekst prijedloga Pravilnika o radu Povjerenstva za stručna pitanja i trajno usavršavanje Hrvatske komore primalja da to učine do 27. studenog 2023. godine  na e-mail adresu: [email protected] s naznakom „Primjedbe na prijedlog Pravilnika o radu Povjerenstva za stručna pitanja i trajno usavršavanje.

Prijedlog Pravilnika o radu Povjerenstva za stručni nadzor i kontrolu kvalitete Hrvatske komore primalja

Poštovane/i,

radi ostvarivanja cilja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću koji proizlazi iz odredaba Zakona o pravu na pristup informacijama, objavljuje se Prijedlog Pravilnika o radu Povjerenstva za stručni nadzor i kontrolu kvalitete Hrvatske komore primalja.

Sukladno članku 11. stavku 2. Zakona o pravu na pristup informacijama u nastavku dajemo obrazloženje Prijedloga Pravilnika o radu Povjerenstva za stručni nadzor i kontrolu kvalitete Hrvatske komore primalja.

Hrvatska komora primalja odlučila je izraditi Prijedlog Pravilnika o radu Povjerenstva za stručni nadzor i kontrolu kvalitete Hrvatske komore primalja kako bi se jasno propisalo sadržaj, uvjeti i način rada Povjerenstva za stručni nadzor i kontrolu kvalitete Hrvatske komore primalja .

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane koji žele dostaviti svoje prijedloge, primjedbe i komentare na predloženi tekst Prijedloga Pravilnika o radu Povjerenstva za stručni nadzor i kontrolu kvalitete Hrvatske komore primalja da to učine do 27. studenog 2023. godine  na e-mail adresu: [email protected] s naznakom „Primjedbe na Pravilnik o radu Povjerenstva za stručni nadzor i kontrolu kvalitete Hrvatske komore primalja.

24. siječnja 2023.

Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o upisnini te načinu utvrđivanja i visini iznosa članarine za članove HKP

Poštovane/i,

 radi ostvarivanja cilja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću koji proizlazi iz odredaba Zakona o pravu na pristup informacijama, objavljuje se Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o upisnini te načinu utvrđivanja i visini iznosa članarine za članove Hrvatske komore primalja.

Sukladno članku 11. stavku 2. Zakona o pravu na pristup informacijama u nastavku dajemo obrazloženje Prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o upisnini te načinu utvrđivanja i visini iznosa članarine za članove Hrvatske komore primalja.

Hrvatska komora primalja odlučila je izradit Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o upisnini te načinu utvrđivanja i visini iznosa članarine za članove Hrvatske komore primalja radi usklađivanja s Troškovnikom usluga Hrvatske komore primalja.

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane koji žele dostaviti svoje prijedloge, primjedbe i komentare na predloženi tekst Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o upisnini te načinu utvrđivanja i visini iznosa članarine za članove Hrvatske komore primalja da to učine do ­23.02.2023. godine na e-mail adresu: [email protected]  s naznakom „Primjedbe na Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o upisnini te načinu utvrđivanja i visini iznosa članarine za članove Hrvatske komore primalja“.

 

 

11. studenoga 2022.

Prijedlog Pravilnika o dopuni Pravilnika o radu Nadzornog odbora Hrvatske komore primalja

Poštovane/i,

radi ostvarivanja cilja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću koji proizlazi iz odredaba Zakona o pravu na pristup informacijama, objavljuje se Prijedlog Pravilnika o dopuni Pravilnika o radu Nadzornog odbora Hrvatske komore primalja.

Sukladno članku 11. stavku 2. Zakona o pravu na pristup informacijama u nastavku dajemo obrazloženje Prijedloga Pravilnika o dopuni Pravilnika o radu Nadzornog odbora Hrvatske komore primalja.

Hrvatska komora primalja odlučila je izraditi Prijedlog Pravilnika o dopuni Pravilnika o radu Nadzornog odbora Hrvatske komore primalja budući je potrebno dvojno iskazivanje novčanih iznosa u kuni i euru prema fiksnom tečaju konverzije (1 euro = 7,53450 HRK).

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane koji žele dostaviti svoje prijedloge, primjedbe i komentare na predloženi tekst Prijedloga Pravilnika o dopuni Pravilnika o radu Nadzornog odbora Hrvatske komore primalja da to učine do 11.12.2022.  na e-mail adresu: [email protected]  s naznakom „Primjedbe na Prijedlog Pravilnika o dopuni Pravilnika o radu Nadzornog odbora Hrvatske komore primalja“.

 

8. studenoga 2022.

Prijedlog Pravilnika o izmjenama Pravilnika o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju odobrenja za samostalni rad Hrvatske komore primalja

Poštovane/i,

radi ostvarivanja cilja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću koji proizlazi iz odredaba Zakona o pravu na pristup informacijama, objavljuje se Prijedlog Pravilnika o izmjenama Pravilnika o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju odobrenja za samostalni rad Hrvatske komore primalja.

Sukladno članku 11. stavku 2. Zakona o pravu na pristup informacijama u nastavku dajemo obrazloženje Prijedloga Pravilnika o izmjenama Pravilnika o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju odobrenja za samostalni rad Hrvatske komore primalja.

Hrvatska komora primalja odlučila je izraditi Prijedlog Pravilnika o izmjenama Pravilnika o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju odobrenja za samostalni rad Hrvatske komore primalja radi konverzije kune u euro početkom 2023. godine i usklađivanja rasta cijena i naknada za usluge HKP.

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane koji žele dostaviti svoje prijedloge, primjedbe i komentare na predloženi tekst Prijedloga Pravilnika o izmjenama Pravilnika o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju odobrenja za samostalni rad Hrvatske komore primalja da to učine do 08.12.2022.  na e-mail adresu: komora@komora-primalja.hr  s naznakom „Primjedbe na Prijedlog Pravilnika o izmjenama Pravilnika o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju odobrenja za samostalni rad Hrvatske komore primalja“.

Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o visini troškova postupka davanja mišljenja o opravdanosti osnivanja privatne prakse, grupne prakse, zdravstvene ustanove i trgovačkog društva za obavljanje djelatnosti za obavljanje djelatnosti primaljstva

Poštovane/i,

radi ostvarivanja cilja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću koji proizlazi iz odredaba Zakona o pravu na pristup informacijama, objavljuje se Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o visini troškova postupka davanja mišljenja o opravdanosti osnivanja privatne prakse, grupne prakse, zdravstvene ustanove i trgovačkog društva za obavljanje djelatnosti za obavljanje djelatnosti primaljstva.

Sukladno članku 11. stavku 2. Zakona o pravu na pristup informacijama u nastavku dajemo obrazloženje Prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o visini troškova postupka davanja mišljenja o opravdanosti osnivanja privatne prakse, grupne prakse, zdravstvene ustanove i trgovačkog društva za obavljanje djelatnosti za obavljanje djelatnosti primaljstva.

Hrvatska komora primalja odlučila je izraditi Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o visini troškova postupka davanja mišljenja o opravdanosti osnivanja privatne prakse, grupne prakse, zdravstvene ustanove i trgovačkog društva za obavljanje djelatnosti za obavljanje djelatnosti primaljstva radi konverzije kune u euro početkom 2023. godine i usklađivanja rasta cijena i naknada za usluge HKP. Isto tako, HKP nije više u obvezi davati prethodna mišljenja o opravdanosti osnivanja trgovačkih društava za obavljanje djelatnosti primaljstva stoga je promijenjen naziv Odluke i brisani su dijelovi koji su se odnosili na trgovačka društva.

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane koji žele dostaviti svoje prijedloge, primjedbe i komentare na predloženi tekst Prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o visini troškova postupka davanja mišljenja o opravdanosti osnivanja privatne prakse, grupne prakse, zdravstvene ustanove i trgovačkog društva za obavljanje djelatnosti za obavljanje djelatnosti primaljstva da to učine do 08.12.2022.  na e-mail adresu: [email protected]  s naznakom „Primjedbe na Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o visini troškova postupka davanja mišljenja o opravdanosti osnivanja privatne prakse, grupne prakse, zdravstvene ustanove i trgovačkog društva za obavljanje djelatnosti za obavljanje djelatnosti primaljstva“.

Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o upisnini te načinu utvrđivanja i visini iznosa članarine za članove Hrvatske komore primalja

Poštovane/i,

radi ostvarivanja cilja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću koji proizlazi iz odredaba Zakona o pravu na pristup informacijama, objavljuje se Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o upisnini te načinu utvrđivanja i visini iznosa članarine za članove Hrvatske komore primalja.

Sukladno članku 11. stavku 2. Zakona o pravu na pristup informacijama u nastavku dajemo obrazloženje Prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o upisnini te načinu utvrđivanja i visini iznosa članarine za članove Hrvatske komore primalja.

Hrvatska komora primalja odlučila je izraditi Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o upisnini te načinu utvrđivanja i visini iznosa članarine za članove Hrvatske komore primalja radi konverzije kune u euro početkom 2023. godine i usklađivanja rasta cijena i naknada za usluge HKP.

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane koji žele dostaviti svoje prijedloge, primjedbe i komentare na predloženi tekst Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o upisnini te načinu utvrđivanja i visini iznosa članarine za članove Hrvatske komore primalja da to učine do 08.12.2022.  na e-mail adresu: [email protected]  s naznakom „Primjedbe na Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o upisnini te načinu utvrđivanja i visini iznosa članarine za članove Hrvatske komore primalja“.

Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o disciplinskom postupku

Poštovane/i,

radi ostvarivanja cilja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću koji proizlazi iz odredaba Zakona o pravu na pristup informacijama, objavljuje se Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o disciplinskom postupku.

Sukladno članku 11. stavku 2. Zakona o pravu na pristup informacijama u nastavku dajemo obrazloženje Prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o disciplinskom postupku.

Hrvatska komora primalja odlučila je izraditi Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o disciplinskom postupku radi konverzije kune u euro početkom 2023. godine i usklađivanja rasta cijena i naknada za usluge HKP. Isto tako, ispravljene su nomotehničke pogreške koje su naknadno utvrđene u Pravilniku.

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane koji žele dostaviti svoje prijedloge, primjedbe i komentare na predloženi tekst Prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o disciplinskom postupku da to učine do 08.12.2022.  na e-mail adresu: [email protected]  s naznakom „Primjedbe na Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o disciplinskom postupku.

Prijedlog Pravilnika o izmjenama Pravilnika o dobrovoljnom članstvu

Poštovane/i,

radi ostvarivanja cilja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću koji proizlazi iz odredaba Zakona o pravu na pristup informacijama, objavljuje se Prijedlog Pravilnika o izmjenama Pravilnika o dobrovoljnom članstvu.

Sukladno članku 11. stavku 2. Zakona o pravu na pristup informacijama u nastavku dajemo obrazloženje se Prijedloga Pravilnika o izmjenama Pravilnika o dobrovoljnom članstvu.

Hrvatska komora primalja odlučila je izraditi Prijedlog Pravilnika o izmjenama Pravilnika o dobrovoljnom članstvu radi konverzije kune u euro početkom 2023. godine i usklađivanja rasta cijena i naknada za usluge HKP.

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane koji žele dostaviti svoje prijedloge, primjedbe i komentare na predloženi tekst Prijedloga Pravilnika o izmjenama Pravilnika o dobrovoljnom članstvu da to učine do 08.12.2022.  na e-mail adresu: komora@komora-primalja.hr  s naznakom „Primjedbe na Prijedlog Pravilnika o izmjenama Pravilnika o dobrovoljnom članstvu“.

 

Prijedlog Pravilnika o izmjenama Pravilnika o izdavanju duplikata odobrenja za samostalan rad(licence) i/ili rješenja o izdavanju/obnavljanju odobrenja za samostalan rad (licence) u slučaju gubitka, otuđenja, oštećenja ili uništenja

Poštovane/i,

radi ostvarivanja cilja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću koji proizlazi iz odredaba Zakona o pravu na pristup informacijama, objavljuje se Prijedlog Pravilnika o izmjenama Pravilnika o izdavanju duplikata odobrenja za samostalan rad(licence) i/ili rješenja o izdavanju/obnavljanju odobrenja za samostalan rad (licence) u slučaju gubitka, otuđenja, oštećenja ili uništenja.

Sukladno članku 11. stavku 2. Zakona o pravu na pristup informacijama u nastavku dajemo obrazloženje se Prijedloga Pravilnika o izmjenama Pravilnika o izdavanju duplikata odobrenja za samostalan rad(licence) i/ili rješenja o izdavanju/obnavljanju odobrenja za samostalan rad (licence) u slučaju gubitka, otuđenja, oštećenja ili uništenja..

Hrvatska komora primalja odlučila je izraditi Prijedlog Pravilnika o izmjenama Pravilnika o izdavanju duplikata odobrenja za samostalan rad(licence) i/ili rješenja o izdavanju/obnavljanju odobrenja za samostalan rad (licence) u slučaju gubitka, otuđenja, oštećenja ili uništenja. radi konverzije kune u euro početkom 2023. godine i usklađivanja rasta cijena i naknada za usluge HKP.

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane koji žele dostaviti svoje prijedloge, primjedbe i komentare na predloženi tekst Prijedloga Pravilnika o izmjenama Pravilnika o izdavanju duplikata odobrenja za samostalan rad(licence) i/ili rješenja o izdavanju/obnavljanju odobrenja za samostalan rad (licence) u slučaju gubitka, otuđenja, oštećenja ili uništenja da to učine do 08.12.2022.  na e-mail adresu: [email protected]  s naznakom „Primjedbe na Prijedlog Pravilnika o izmjenama Pravilnika o izdavanju duplikata odobrenja za samostalan rad(licence) i/ili rješenja o izdavanju/obnavljanju odobrenja za samostalan rad (licence) u slučaju gubitka, otuđenja, oštećenja ili uništenja.“

Prijedlog Pravilnika o izmjenama Pravilnika o postupku upisa u registre Hrvatske komore primalja

Poštovane/i,

radi ostvarivanja cilja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću koji proizlazi iz odredaba Zakona o pravu na pristup informacijama, objavljuje se Prijedlog Pravilnika o izmjenama Pravilnika o postupku upisa u registre Hrvatske komore primalja.

Sukladno članku 11. stavku 2. Zakona o pravu na pristup informacijama u nastavku dajemo obrazloženje Prijedloga Pravilnika o izmjenama Pravilnika o postupku upisa u registre Hrvatske komore primalja.

Hrvatska komora primalja odlučila je izraditi Prijedlog Pravilnika o izmjenama Pravilnika o postupku upisa u registre Hrvatske komore primalja radi konverzije kune u euro početkom 2023. godine i usklađivanja rasta cijena i naknada za usluge HKP.

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane koji žele dostaviti svoje prijedloge, primjedbe i komentare na predloženi tekst Prijedloga Pravilnika o izmjenama Pravilnika o postupku upisa u registre Hrvatske komore primalja da to učine do 08.12.2022.  na e-mail adresu: [email protected]  s naznakom „Primjedbe na Prijedlog Pravilnika o izmjenama Pravilnika o postupku upisa u registre Hrvatske komore primalja.

 

Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku i načinu davanja mišljenja o opravdanosti osnivanja privatne prakse, grupne prakse i zdravstvene ustanove za obavljanje djelatnosti primaljstva

Poštovane/i,

radi ostvarivanja cilja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću koji proizlazi iz odredaba Zakona o pravu na pristup informacijama, objavljuje se Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku i načinu davanja mišljenja o opravdanosti osnivanja privatne prakse, grupne prakse i zdravstvene ustanove za obavljanje djelatnosti primaljstva.

Sukladno članku 11. stavku 2. Zakona o pravu na pristup informacijama u nastavku dajemo obrazloženje Prijedloga Pravilnika  o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku i načinu davanja mišljenja o opravdanosti osnivanja privatne prakse, grupne prakse i zdravstvene ustanove za obavljanje djelatnosti primaljstva.

Hrvatska komora primalja odlučila je izraditi Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku i načinu davanja mišljenja o opravdanosti osnivanja privatne prakse, grupne prakse i zdravstvene ustanove za obavljanje djelatnosti primaljstva radi konverzije kune u euro početkom 2023. godine i usklađivanja rasta cijena i naknada za usluge HKP. Isto tako, HKP nije više u obvezi davati prethodna mišljenja o opravdanosti osnivanja trgovačkih društava za obavljanje djelatnosti primaljstva stoga je promijenjen naziv Pravilnika i brisani su dijelovi koji su se odnosili na trgovačka društva.

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane koji žele dostaviti svoje prijedloge, primjedbe i komentare na predloženi tekst Prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku i načinu davanja mišljenja o opravdanosti osnivanja privatne prakse, grupne prakse i zdravstvene ustanove za obavljanje djelatnosti primaljstva da to učine do 08.12.2022.  na e-mail adresu: [email protected]  s naznakom „Primjedbe na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku i načinu davanja mišljenja o opravdanosti osnivanja privatne prakse, grupne prakse i zdravstvene ustanove za obavljanje djelatnosti primaljstva.

 

4. studenoga 2022.

Prijedlog Odluke o dopuni Statuta Hrvatske komore primalja

Poštovane/i,

radi ostvarivanja cilja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću koji proizlazi iz odredaba Zakona o pravu na pristup informacijama, objavljuje se Prijedlog Odluke o dopuni Statuta Hrvatske komore primalja.

Sukladno članku 11. stavku 2. Zakona o pravu na pristup informacijama u nastavku dajemo obrazloženje Prijedloga Odluke o dopuni Statuta Hrvatske komore primalja.

Hrvatska komora primalja odlučila je izraditi Prijedlog Odluke o dopuni Statuta Hrvatske komore primalja budući je u potrebno dvojno iskazivanje novčanih iznosa u kuni i euru prema fiksnom tečaju konverzije (1 euro = 7,53450 HRK).

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane koji žele dostaviti svoje prijedloge, primjedbe i komentare na predloženi tekst Prijedloga Odluke o dopuni Statuta Hrvatske komore primalja da to učine do 04.12.2022.  na e-mail adresu: komora@komora-primalja.hr  s naznakom „Primjedbe na Prijedlog Odluke o dopuni Statuta Hrvatske komore primalja“.

17. listopada 2022.

Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o naknadi putnih i drugih troškova

Poštovane/i,

radi ostvarivanja cilja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću koji proizlazi iz odredaba Zakona o pravu na pristup informacijama, objavljuje se Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o naknadi putnih i drugih troškova.

Sukladno članku 11. stavku 2. Zakona o pravu na pristup informacijama u nastavku dajemo obrazloženje Prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o naknadi putnih i drugih troškova.

Hrvatska komora primalja odlučila je uskladiti Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o naknadi putnih i drugih troškova Komore primalja sa Pravilnikom o izmjeni i dopuni Pravilnika o porezu na dohodak koji je stupio na snagu s danom 01.10.2022. i kojim je povišen neoporeziv iznos naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe sa 2,00 kn na 3,00 kn po prijeđenom kilometru.

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane koji žele dostaviti svoje prijedloge, primjedbe i komentare na predloženi tekst Prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o naknadi putnih i drugih troškova da to učine do 16. studenog 2022. godine na e-mail adresu: [email protected]  s naznakom „Primjedbe na Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o naknadi putnih i drugih troškova“.

6. rujna 2022.

PRIJEDLOG PRAVILNIKA O STRUČNOM NADZORU

Poštovane/i,

radi ostvarivanja cilja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću koji proizlazi iz odredaba Zakona o pravu na pristup informacijama, objavljuje se Prijedlog Pravilnika o stručnom nadzoru.

Sukladno članku 11. stavku 2. Zakona o pravu na pristup informacijama u nastavku dajemo obrazloženje Prijedloga Pravilnika o stručnom nadzoru.

Povjerenstvo za stručni nadzor i kontrolu kvalitete Hrvatske komore primalja izradilo je Prijedlog Pravilnika o stručnom nadzoru sukladno čl. 31. st. 1. t. 7. Statuta Hrvatske komore primalja, a kojim se uređuje način organiziranja i provođenja stručnog nadzora.

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane koji žele dostaviti svoje prijedloge, primjedbe i komentare na predloženi tekst Prijedloga Pravilnika o stručnom nadzoru da to učine do 06.10.2022.  godine na e-mail adresu: [email protected]  s naznakom „Primjedbe na Prijedlog Pravilnika o stručnom nadzoru“.

 

1. rujna 2022.

PRIJEDLOG PRAVILNIKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O DISCIPLINSKOM POSTUPKU

Poštovane/i,

radi ostvarivanja cilja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću koji proizlazi iz odredaba Zakona o pravu na pristup informacijama, objavljuje se Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o disciplinskom postupku.

Sukladno članku 11. stavku 2. Zakona o pravu na pristup informacijama u nastavku dajemo obrazloženje Prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o disciplinskom postupku.

Hrvatska komora primalja odlučila je izraditi Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o disciplinskom postupku budući je isti trebalo uskladiti sa provedbenim aktima Hrvatske komore primalja.

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane koji žele dostaviti svoje prijedloge, primjedbe i komentare na predloženi tekst Prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o disciplinskom postupku da to učine do 01.10.2022.  na e-mail adresu: [email protected]  s naznakom „Primjedbe na Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o disciplinskom postupku“.

 

22. kolovoza 2022.

PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O UPISNINI TE NAČINU UTVRĐIVANJA I VISINI IZNOSA ČLANARINE ZA ČLANOVE HKP

Poštovane/i,

radi ostvarivanja cilja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću koji proizlazi iz odredaba Zakona o pravu na pristup informacijama, objavljuje se Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o upisnini te načinu utvrđivanja i visini iznosa članarine za članove Hrvatske komore primalja.

Sukladno članku 11. stavku 2. Zakona o pravu na pristup informacijama u nastavku dajemo obrazloženje Prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o upisnini te načinu utvrđivanja i visini iznosa članarine za članove Hrvatske komore primalja.

Hrvatska komora primalja odlučila je izraditi Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o upisnini te načinu utvrđivanja i visini iznosa članarine za članove Hrvatske komore primalja budući je u Odluci regulirano pitanje članarina za dobrovoljne članove.

Nadalje, Hrvatska komora primalja odlučila je izraditi Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o upisnini budući da su se pojavili novi slučajevi za oslobođenje od plaćanja članarine koje prema mišljenju predlagača trebalo uvrstiti među razloge za oslobođenje od plaćanja članarine.

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane koji žele dostaviti svoje prijedloge, primjedbe i komentare na predloženi tekst Prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o upisnini te načinu utvrđivanja i visini iznosa članarine za članove Hrvatske komore primalja. da to učine do 21.09.2022.  na e-mail adresu: komora@komora-primalja.hr  s naznakom „Primjedbe na Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o upisnini te načinu utvrđivanja i visini iznosa članarine za članove Hrvatske komore primalja“.

1 2 3

Upišite se na mailing listu
i putem e-maila primajte
najnovije obavijesti!