Arhiva aktivnog sudjelovanje

24. siječnja 2023.

Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o upisnini te načinu utvrđivanja i visini iznosa članarine za članove HKP

Poštovane/i,

 radi ostvarivanja cilja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću koji proizlazi iz odredaba Zakona o pravu na pristup informacijama, objavljuje se Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o upisnini te načinu utvrđivanja i visini iznosa članarine za članove Hrvatske komore primalja.

Sukladno članku 11. stavku 2. Zakona o pravu na pristup informacijama u nastavku dajemo obrazloženje Prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o upisnini te načinu utvrđivanja i visini iznosa članarine za članove Hrvatske komore primalja.

Hrvatska komora primalja odlučila je izradit Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o upisnini te načinu utvrđivanja i visini iznosa članarine za članove Hrvatske komore primalja radi usklađivanja s Troškovnikom usluga Hrvatske komore primalja.

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane koji žele dostaviti svoje prijedloge, primjedbe i komentare na predloženi tekst Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o upisnini te načinu utvrđivanja i visini iznosa članarine za članove Hrvatske komore primalja da to učine do ­23.02.2023. godine na e-mail adresu: [email protected]  s naznakom „Primjedbe na Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o upisnini te načinu utvrđivanja i visini iznosa članarine za članove Hrvatske komore primalja“.

 

 

11. studenoga 2022.

Prijedlog Pravilnika o dopuni Pravilnika o radu Nadzornog odbora Hrvatske komore primalja

Poštovane/i,

radi ostvarivanja cilja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću koji proizlazi iz odredaba Zakona o pravu na pristup informacijama, objavljuje se Prijedlog Pravilnika o dopuni Pravilnika o radu Nadzornog odbora Hrvatske komore primalja.

Sukladno članku 11. stavku 2. Zakona o pravu na pristup informacijama u nastavku dajemo obrazloženje Prijedloga Pravilnika o dopuni Pravilnika o radu Nadzornog odbora Hrvatske komore primalja.

Hrvatska komora primalja odlučila je izraditi Prijedlog Pravilnika o dopuni Pravilnika o radu Nadzornog odbora Hrvatske komore primalja budući je potrebno dvojno iskazivanje novčanih iznosa u kuni i euru prema fiksnom tečaju konverzije (1 euro = 7,53450 HRK).

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane koji žele dostaviti svoje prijedloge, primjedbe i komentare na predloženi tekst Prijedloga Pravilnika o dopuni Pravilnika o radu Nadzornog odbora Hrvatske komore primalja da to učine do 11.12.2022.  na e-mail adresu: [email protected]  s naznakom „Primjedbe na Prijedlog Pravilnika o dopuni Pravilnika o radu Nadzornog odbora Hrvatske komore primalja“.

 

8. studenoga 2022.

Prijedlog Pravilnika o izmjenama Pravilnika o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju odobrenja za samostalni rad Hrvatske komore primalja

Poštovane/i,

radi ostvarivanja cilja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću koji proizlazi iz odredaba Zakona o pravu na pristup informacijama, objavljuje se Prijedlog Pravilnika o izmjenama Pravilnika o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju odobrenja za samostalni rad Hrvatske komore primalja.

Sukladno članku 11. stavku 2. Zakona o pravu na pristup informacijama u nastavku dajemo obrazloženje Prijedloga Pravilnika o izmjenama Pravilnika o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju odobrenja za samostalni rad Hrvatske komore primalja.

Hrvatska komora primalja odlučila je izraditi Prijedlog Pravilnika o izmjenama Pravilnika o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju odobrenja za samostalni rad Hrvatske komore primalja radi konverzije kune u euro početkom 2023. godine i usklađivanja rasta cijena i naknada za usluge HKP.

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane koji žele dostaviti svoje prijedloge, primjedbe i komentare na predloženi tekst Prijedloga Pravilnika o izmjenama Pravilnika o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju odobrenja za samostalni rad Hrvatske komore primalja da to učine do 08.12.2022.  na e-mail adresu: komora@komora-primalja.hr  s naznakom „Primjedbe na Prijedlog Pravilnika o izmjenama Pravilnika o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju odobrenja za samostalni rad Hrvatske komore primalja“.

Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o visini troškova postupka davanja mišljenja o opravdanosti osnivanja privatne prakse, grupne prakse, zdravstvene ustanove i trgovačkog društva za obavljanje djelatnosti za obavljanje djelatnosti primaljstva

Poštovane/i,

radi ostvarivanja cilja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću koji proizlazi iz odredaba Zakona o pravu na pristup informacijama, objavljuje se Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o visini troškova postupka davanja mišljenja o opravdanosti osnivanja privatne prakse, grupne prakse, zdravstvene ustanove i trgovačkog društva za obavljanje djelatnosti za obavljanje djelatnosti primaljstva.

Sukladno članku 11. stavku 2. Zakona o pravu na pristup informacijama u nastavku dajemo obrazloženje Prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o visini troškova postupka davanja mišljenja o opravdanosti osnivanja privatne prakse, grupne prakse, zdravstvene ustanove i trgovačkog društva za obavljanje djelatnosti za obavljanje djelatnosti primaljstva.

Hrvatska komora primalja odlučila je izraditi Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o visini troškova postupka davanja mišljenja o opravdanosti osnivanja privatne prakse, grupne prakse, zdravstvene ustanove i trgovačkog društva za obavljanje djelatnosti za obavljanje djelatnosti primaljstva radi konverzije kune u euro početkom 2023. godine i usklađivanja rasta cijena i naknada za usluge HKP. Isto tako, HKP nije više u obvezi davati prethodna mišljenja o opravdanosti osnivanja trgovačkih društava za obavljanje djelatnosti primaljstva stoga je promijenjen naziv Odluke i brisani su dijelovi koji su se odnosili na trgovačka društva.

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane koji žele dostaviti svoje prijedloge, primjedbe i komentare na predloženi tekst Prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o visini troškova postupka davanja mišljenja o opravdanosti osnivanja privatne prakse, grupne prakse, zdravstvene ustanove i trgovačkog društva za obavljanje djelatnosti za obavljanje djelatnosti primaljstva da to učine do 08.12.2022.  na e-mail adresu: [email protected]  s naznakom „Primjedbe na Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o visini troškova postupka davanja mišljenja o opravdanosti osnivanja privatne prakse, grupne prakse, zdravstvene ustanove i trgovačkog društva za obavljanje djelatnosti za obavljanje djelatnosti primaljstva“.

Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o upisnini te načinu utvrđivanja i visini iznosa članarine za članove Hrvatske komore primalja

Poštovane/i,

radi ostvarivanja cilja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću koji proizlazi iz odredaba Zakona o pravu na pristup informacijama, objavljuje se Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o upisnini te načinu utvrđivanja i visini iznosa članarine za članove Hrvatske komore primalja.

Sukladno članku 11. stavku 2. Zakona o pravu na pristup informacijama u nastavku dajemo obrazloženje Prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o upisnini te načinu utvrđivanja i visini iznosa članarine za članove Hrvatske komore primalja.

Hrvatska komora primalja odlučila je izraditi Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o upisnini te načinu utvrđivanja i visini iznosa članarine za članove Hrvatske komore primalja radi konverzije kune u euro početkom 2023. godine i usklađivanja rasta cijena i naknada za usluge HKP.

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane koji žele dostaviti svoje prijedloge, primjedbe i komentare na predloženi tekst Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o upisnini te načinu utvrđivanja i visini iznosa članarine za članove Hrvatske komore primalja da to učine do 08.12.2022.  na e-mail adresu: [email protected]  s naznakom „Primjedbe na Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o upisnini te načinu utvrđivanja i visini iznosa članarine za članove Hrvatske komore primalja“.

Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o disciplinskom postupku

Poštovane/i,

radi ostvarivanja cilja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću koji proizlazi iz odredaba Zakona o pravu na pristup informacijama, objavljuje se Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o disciplinskom postupku.

Sukladno članku 11. stavku 2. Zakona o pravu na pristup informacijama u nastavku dajemo obrazloženje Prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o disciplinskom postupku.

Hrvatska komora primalja odlučila je izraditi Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o disciplinskom postupku radi konverzije kune u euro početkom 2023. godine i usklađivanja rasta cijena i naknada za usluge HKP. Isto tako, ispravljene su nomotehničke pogreške koje su naknadno utvrđene u Pravilniku.

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane koji žele dostaviti svoje prijedloge, primjedbe i komentare na predloženi tekst Prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o disciplinskom postupku da to učine do 08.12.2022.  na e-mail adresu: [email protected]  s naznakom „Primjedbe na Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o disciplinskom postupku.

Prijedlog Pravilnika o izmjenama Pravilnika o dobrovoljnom članstvu

Poštovane/i,

radi ostvarivanja cilja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću koji proizlazi iz odredaba Zakona o pravu na pristup informacijama, objavljuje se Prijedlog Pravilnika o izmjenama Pravilnika o dobrovoljnom članstvu.

Sukladno članku 11. stavku 2. Zakona o pravu na pristup informacijama u nastavku dajemo obrazloženje se Prijedloga Pravilnika o izmjenama Pravilnika o dobrovoljnom članstvu.

Hrvatska komora primalja odlučila je izraditi Prijedlog Pravilnika o izmjenama Pravilnika o dobrovoljnom članstvu radi konverzije kune u euro početkom 2023. godine i usklađivanja rasta cijena i naknada za usluge HKP.

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane koji žele dostaviti svoje prijedloge, primjedbe i komentare na predloženi tekst Prijedloga Pravilnika o izmjenama Pravilnika o dobrovoljnom članstvu da to učine do 08.12.2022.  na e-mail adresu: komora@komora-primalja.hr  s naznakom „Primjedbe na Prijedlog Pravilnika o izmjenama Pravilnika o dobrovoljnom članstvu“.

 

Prijedlog Pravilnika o izmjenama Pravilnika o izdavanju duplikata odobrenja za samostalan rad(licence) i/ili rješenja o izdavanju/obnavljanju odobrenja za samostalan rad (licence) u slučaju gubitka, otuđenja, oštećenja ili uništenja

Poštovane/i,

radi ostvarivanja cilja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću koji proizlazi iz odredaba Zakona o pravu na pristup informacijama, objavljuje se Prijedlog Pravilnika o izmjenama Pravilnika o izdavanju duplikata odobrenja za samostalan rad(licence) i/ili rješenja o izdavanju/obnavljanju odobrenja za samostalan rad (licence) u slučaju gubitka, otuđenja, oštećenja ili uništenja.

Sukladno članku 11. stavku 2. Zakona o pravu na pristup informacijama u nastavku dajemo obrazloženje se Prijedloga Pravilnika o izmjenama Pravilnika o izdavanju duplikata odobrenja za samostalan rad(licence) i/ili rješenja o izdavanju/obnavljanju odobrenja za samostalan rad (licence) u slučaju gubitka, otuđenja, oštećenja ili uništenja..

Hrvatska komora primalja odlučila je izraditi Prijedlog Pravilnika o izmjenama Pravilnika o izdavanju duplikata odobrenja za samostalan rad(licence) i/ili rješenja o izdavanju/obnavljanju odobrenja za samostalan rad (licence) u slučaju gubitka, otuđenja, oštećenja ili uništenja. radi konverzije kune u euro početkom 2023. godine i usklađivanja rasta cijena i naknada za usluge HKP.

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane koji žele dostaviti svoje prijedloge, primjedbe i komentare na predloženi tekst Prijedloga Pravilnika o izmjenama Pravilnika o izdavanju duplikata odobrenja za samostalan rad(licence) i/ili rješenja o izdavanju/obnavljanju odobrenja za samostalan rad (licence) u slučaju gubitka, otuđenja, oštećenja ili uništenja da to učine do 08.12.2022.  na e-mail adresu: [email protected]  s naznakom „Primjedbe na Prijedlog Pravilnika o izmjenama Pravilnika o izdavanju duplikata odobrenja za samostalan rad(licence) i/ili rješenja o izdavanju/obnavljanju odobrenja za samostalan rad (licence) u slučaju gubitka, otuđenja, oštećenja ili uništenja.“

Prijedlog Pravilnika o izmjenama Pravilnika o postupku upisa u registre Hrvatske komore primalja

Poštovane/i,

radi ostvarivanja cilja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću koji proizlazi iz odredaba Zakona o pravu na pristup informacijama, objavljuje se Prijedlog Pravilnika o izmjenama Pravilnika o postupku upisa u registre Hrvatske komore primalja.

Sukladno članku 11. stavku 2. Zakona o pravu na pristup informacijama u nastavku dajemo obrazloženje Prijedloga Pravilnika o izmjenama Pravilnika o postupku upisa u registre Hrvatske komore primalja.

Hrvatska komora primalja odlučila je izraditi Prijedlog Pravilnika o izmjenama Pravilnika o postupku upisa u registre Hrvatske komore primalja radi konverzije kune u euro početkom 2023. godine i usklađivanja rasta cijena i naknada za usluge HKP.

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane koji žele dostaviti svoje prijedloge, primjedbe i komentare na predloženi tekst Prijedloga Pravilnika o izmjenama Pravilnika o postupku upisa u registre Hrvatske komore primalja da to učine do 08.12.2022.  na e-mail adresu: [email protected]  s naznakom „Primjedbe na Prijedlog Pravilnika o izmjenama Pravilnika o postupku upisa u registre Hrvatske komore primalja.

 

Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku i načinu davanja mišljenja o opravdanosti osnivanja privatne prakse, grupne prakse i zdravstvene ustanove za obavljanje djelatnosti primaljstva

Poštovane/i,

radi ostvarivanja cilja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću koji proizlazi iz odredaba Zakona o pravu na pristup informacijama, objavljuje se Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku i načinu davanja mišljenja o opravdanosti osnivanja privatne prakse, grupne prakse i zdravstvene ustanove za obavljanje djelatnosti primaljstva.

Sukladno članku 11. stavku 2. Zakona o pravu na pristup informacijama u nastavku dajemo obrazloženje Prijedloga Pravilnika  o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku i načinu davanja mišljenja o opravdanosti osnivanja privatne prakse, grupne prakse i zdravstvene ustanove za obavljanje djelatnosti primaljstva.

Hrvatska komora primalja odlučila je izraditi Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku i načinu davanja mišljenja o opravdanosti osnivanja privatne prakse, grupne prakse i zdravstvene ustanove za obavljanje djelatnosti primaljstva radi konverzije kune u euro početkom 2023. godine i usklađivanja rasta cijena i naknada za usluge HKP. Isto tako, HKP nije više u obvezi davati prethodna mišljenja o opravdanosti osnivanja trgovačkih društava za obavljanje djelatnosti primaljstva stoga je promijenjen naziv Pravilnika i brisani su dijelovi koji su se odnosili na trgovačka društva.

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane koji žele dostaviti svoje prijedloge, primjedbe i komentare na predloženi tekst Prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku i načinu davanja mišljenja o opravdanosti osnivanja privatne prakse, grupne prakse i zdravstvene ustanove za obavljanje djelatnosti primaljstva da to učine do 08.12.2022.  na e-mail adresu: [email protected]  s naznakom „Primjedbe na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku i načinu davanja mišljenja o opravdanosti osnivanja privatne prakse, grupne prakse i zdravstvene ustanove za obavljanje djelatnosti primaljstva.

 

4. studenoga 2022.

Prijedlog Odluke o dopuni Statuta Hrvatske komore primalja

Poštovane/i,

radi ostvarivanja cilja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću koji proizlazi iz odredaba Zakona o pravu na pristup informacijama, objavljuje se Prijedlog Odluke o dopuni Statuta Hrvatske komore primalja.

Sukladno članku 11. stavku 2. Zakona o pravu na pristup informacijama u nastavku dajemo obrazloženje Prijedloga Odluke o dopuni Statuta Hrvatske komore primalja.

Hrvatska komora primalja odlučila je izraditi Prijedlog Odluke o dopuni Statuta Hrvatske komore primalja budući je u potrebno dvojno iskazivanje novčanih iznosa u kuni i euru prema fiksnom tečaju konverzije (1 euro = 7,53450 HRK).

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane koji žele dostaviti svoje prijedloge, primjedbe i komentare na predloženi tekst Prijedloga Odluke o dopuni Statuta Hrvatske komore primalja da to učine do 04.12.2022.  na e-mail adresu: komora@komora-primalja.hr  s naznakom „Primjedbe na Prijedlog Odluke o dopuni Statuta Hrvatske komore primalja“.

17. listopada 2022.

Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o naknadi putnih i drugih troškova

Poštovane/i,

radi ostvarivanja cilja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću koji proizlazi iz odredaba Zakona o pravu na pristup informacijama, objavljuje se Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o naknadi putnih i drugih troškova.

Sukladno članku 11. stavku 2. Zakona o pravu na pristup informacijama u nastavku dajemo obrazloženje Prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o naknadi putnih i drugih troškova.

Hrvatska komora primalja odlučila je uskladiti Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o naknadi putnih i drugih troškova Komore primalja sa Pravilnikom o izmjeni i dopuni Pravilnika o porezu na dohodak koji je stupio na snagu s danom 01.10.2022. i kojim je povišen neoporeziv iznos naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe sa 2,00 kn na 3,00 kn po prijeđenom kilometru.

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane koji žele dostaviti svoje prijedloge, primjedbe i komentare na predloženi tekst Prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o naknadi putnih i drugih troškova da to učine do 16. studenog 2022. godine na e-mail adresu: [email protected]  s naznakom „Primjedbe na Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o naknadi putnih i drugih troškova“.

6. rujna 2022.

PRIJEDLOG PRAVILNIKA O STRUČNOM NADZORU

Poštovane/i,

radi ostvarivanja cilja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću koji proizlazi iz odredaba Zakona o pravu na pristup informacijama, objavljuje se Prijedlog Pravilnika o stručnom nadzoru.

Sukladno članku 11. stavku 2. Zakona o pravu na pristup informacijama u nastavku dajemo obrazloženje Prijedloga Pravilnika o stručnom nadzoru.

Povjerenstvo za stručni nadzor i kontrolu kvalitete Hrvatske komore primalja izradilo je Prijedlog Pravilnika o stručnom nadzoru sukladno čl. 31. st. 1. t. 7. Statuta Hrvatske komore primalja, a kojim se uređuje način organiziranja i provođenja stručnog nadzora.

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane koji žele dostaviti svoje prijedloge, primjedbe i komentare na predloženi tekst Prijedloga Pravilnika o stručnom nadzoru da to učine do 06.10.2022.  godine na e-mail adresu: [email protected]  s naznakom „Primjedbe na Prijedlog Pravilnika o stručnom nadzoru“.

 

1. rujna 2022.

PRIJEDLOG PRAVILNIKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O DISCIPLINSKOM POSTUPKU

Poštovane/i,

radi ostvarivanja cilja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću koji proizlazi iz odredaba Zakona o pravu na pristup informacijama, objavljuje se Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o disciplinskom postupku.

Sukladno članku 11. stavku 2. Zakona o pravu na pristup informacijama u nastavku dajemo obrazloženje Prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o disciplinskom postupku.

Hrvatska komora primalja odlučila je izraditi Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o disciplinskom postupku budući je isti trebalo uskladiti sa provedbenim aktima Hrvatske komore primalja.

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane koji žele dostaviti svoje prijedloge, primjedbe i komentare na predloženi tekst Prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o disciplinskom postupku da to učine do 01.10.2022.  na e-mail adresu: [email protected]  s naznakom „Primjedbe na Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o disciplinskom postupku“.

 

22. kolovoza 2022.

PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O UPISNINI TE NAČINU UTVRĐIVANJA I VISINI IZNOSA ČLANARINE ZA ČLANOVE HKP

Poštovane/i,

radi ostvarivanja cilja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću koji proizlazi iz odredaba Zakona o pravu na pristup informacijama, objavljuje se Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o upisnini te načinu utvrđivanja i visini iznosa članarine za članove Hrvatske komore primalja.

Sukladno članku 11. stavku 2. Zakona o pravu na pristup informacijama u nastavku dajemo obrazloženje Prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o upisnini te načinu utvrđivanja i visini iznosa članarine za članove Hrvatske komore primalja.

Hrvatska komora primalja odlučila je izraditi Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o upisnini te načinu utvrđivanja i visini iznosa članarine za članove Hrvatske komore primalja budući je u Odluci regulirano pitanje članarina za dobrovoljne članove.

Nadalje, Hrvatska komora primalja odlučila je izraditi Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o upisnini budući da su se pojavili novi slučajevi za oslobođenje od plaćanja članarine koje prema mišljenju predlagača trebalo uvrstiti među razloge za oslobođenje od plaćanja članarine.

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane koji žele dostaviti svoje prijedloge, primjedbe i komentare na predloženi tekst Prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o upisnini te načinu utvrđivanja i visini iznosa članarine za članove Hrvatske komore primalja. da to učine do 21.09.2022.  na e-mail adresu: komora@komora-primalja.hr  s naznakom „Primjedbe na Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o upisnini te načinu utvrđivanja i visini iznosa članarine za članove Hrvatske komore primalja“.

PRIJEDLOG PRAVILNIKA O DOBROVOLJNOM ČLANSTVU

Poštovane/i,

radi ostvarivanja cilja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću koji proizlazi iz odredaba Zakona o pravu na pristup informacijama, objavljuje se Prijedlog Pravilnika o dobrovoljnom članstvu.
Sukladno članku 11. stavku 2. Zakona o pravu na pristup informacijama u nastavku dajemo obrazloženje Prijedloga Pravilnika o dobrovoljnom članstvu.

Hrvatska komora primalja izradila je Prijedlog Pravilnika o dobrovoljnom članstvu sukladno čl. 5. a. i 5. b. Statuta Hrvatske komore primalja, a kojim se uspostavlja institut dobrovoljnog članstva u Hrvatskoj komori primalja te se uređuju uvjeti i način provođenja dobrovoljnog članstva u Komori. Svrha uspostavljanja dobrovoljnog članstva u Komori je ojačavanje sustavnog promoviranja primaljstva te zaštita prava i interesa primalja.

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane koji žele dostaviti svoje prijedloge, primjedbe i komentare na predloženi tekst Prijedloga Pravilnika o dobrovoljnom članstvu da to učine do 21.09.2022.  godine na e-mail adresu: [email protected]  s naznakom „Primjedbe na Prijedlog Pravilnika o dobrovoljnom članstvu“.

26. srpnja 2022.

PRIJEDLOG PRAVILNIKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O IZDAVANJU,OBNAVLJANJU I ODUZIMANJU ODOBRENJA ZA SAMOSTALNI RAD HRVATSKE KOMORE PRIMALJA

Poštovane/i,

radi ostvarivanja cilja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću koji proizlazi iz odredaba Zakona o pravu na pristup informacijama, objavljuje se Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju odobrenja za samostalan rad Hrvatske komore primalja.

Sukladno članku 11. stavku 2. Zakona o pravu na pristup informacijama u nastavku dajemo obrazloženje Prijedloga Pravilnika o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju odobrenja za samostalan rad Hrvatske komore primalja.

Hrvatska komora primalja odlučila je izraditi Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju odobrenja za samostalan rad Hrvatske komore primalja zbog usklađivanja odredbi Pravilnika sa preporukama Ministarstva zdravstva te ispravaka nomotehničke naravi čiji je cilj lakše snalaženje u primjeni Pravilnika.

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane koji žele dostaviti svoje prijedloge, primjedbe i komentare na predloženi tekst Prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju odobrenja za samostalan rad Hrvatske komore primalja da to učine do 25. kolovoza 2022.  godine na e-mail adresu: [email protected]  s naznakom „Primjedbe na Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju odobrenja za samostalan rad Hrvatske komore primalja“.

21. srpnja 2022.

PRAVILNIK O POSTUPKU UPISA U REGISTRE HRVATSKE KOMORE PRIMALJA

Poštovane/i,
radi ostvarivanja cilja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću koji proizlazi iz odredaba Zakona o pravu na pristup informacijama, objavljuje se Pravilnik o postupku upisa u registre Hrvatske komore primalja.

Sukladno članku 11. stavku 2. Zakona o pravu na pristup informacijama u nastavku dajemo obrazloženje Pravilnika o postupku upisa u registre Hrvatske komore primalja.

Hrvatska komora primalja odlučila je izraditi Pravilnik o postupku upisa u registre Hrvatske komore primalja budući  je Pravilnik od 2016. godine do danas imao više izmjena i dopuna.

Kao jedan od razloga je i vođenje registra magistra/magistara primaljstva s obzirom da od 2021. godine imamo prvu generaciju istih. Nadalje, Pravilnik o postupku upisa u registre Hrvatske komore primalja uskladili smo sa preporukama Ministarstva zdravstva vezano za upise primalja nakon priznavanja inozemne stručne kvalifikacije, obavljanja pripravničkog staža i polaganja stručnog ispita. Ostale izmjene su tehničke i nomotehničke naravi čiji je cilj lakše snalaženje u primjeni Pravilnika.

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane koji žele dostaviti svoje prijedloge, primjedbe i komentare na predloženi tekst Pravilnika o postupku upisu u registre Hrvatske komore primalja da to učine do 22. kolovoza 2022. godine na e-mail adresu: [email protected]  s naznakom „Primjedbe na Pravilnik o postupku upisu u registre Hrvatske komore primalja“.

26. srpnja 2021.

Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Radne skupine za primaljsku praksu

Poštovane/i,

radi ostvarivanja cilja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću koji proizlazi iz odredaba Zakona o pravu na pristup informacijama, objavljuje se Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Radne skupine za primaljsku praksu.

Sukladno članku 11. stavku 2. Zakona o pravu na pristup informacijama u nastavku dajemo obrazloženje Prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Radne skupine za primaljsku praksu.

Hrvatska komora primalja odlučila je izraditi Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Radne skupine za primaljsku praksu kako bi omogućili većem broju članova i članica Komore da se uključe u rad tog tijela.

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane koji žele dostaviti svoje prijedloge, primjedbe i komentare na predloženi tekst Prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Radne skupine za primaljsku praksu da to učine do 25.  kolovoza 2021. godine  na e-mail adresu: [email protected] s naznakom „Primjedbe na Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Radne skupine za primaljsku praksu.“

17. prosinca 2020.

Prijedloga Pravilnika o radu Povjerenstva za popis imovine

Poštovane/i,

radi ostvarivanja cilja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću koji proizlazi iz odredaba Zakona o pravu na pristup informacijama, objavljuje se Prijedlog Poslovnika o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Vijeća Hrvatske komore primalja.

Sukladno članku 11. stavku 2. Zakona o pravu na pristup informacijama u nastavku dajemo obrazloženje Prijedloga Pravilnika o radu Povjerenstva za popis imovine.

Hrvatska komora primalja izradila je Prijedlog Pravilnika o radu Povjerenstva za popis imovine budući je Odlukom o Izmjenama i dopunama Statuta HKP koje je donijela Skupština HKP dana 13.12.2018. a na koje je suglasnost dalo Ministarstvo zdravstva predviđeno postojanje Povjerenstva  za popis imovine u članku 28. stavak 1. točka 4. Statuta a rad Povjerenstva je reguliran Pravilnikom o radu Povjerenstva za popis imovine sukladno članku 31a. stavku 2. Statuta.

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane koji žele dostaviti svoje prijedloge, primjedbe i komentare na predloženi tekst Prijedloga Pravilnika o radu Povjerenstva za popis imovine da to učine do 18.01.2021. godine  na e-mail adresu: [email protected] s naznakom „Primjedbe na Prijedloga Pravilnika o radu Povjerenstva za popis imovine “.

1 2 3

Upišite se na mailing listu
i putem e-maila primajte
najnovije obavijesti!