Arhiva aktivnog sudjelovanje

15. svibnja 2024.

Prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o izboru tijela Hrvatske komore primalja

Poštovane/i,

radi ostvarivanja cilja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću koji proizlazi iz odredaba Zakona o pravu na pristup informacijama, objavljuje se Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o izboru tijela Hrvatske komore primalja.

Sukladno članku 11. stavku 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“br. 25/13, 85/15, 69/22) u nastavku dajemo obrazloženje Prijedloga ovog Pravilnika.

Hrvatska komora primalja odlučila je izraditi Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o izboru tijela Hrvatske komore primalja radi usklađivanja sa ostalim aktima Komore.

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane koji žele dostaviti svoje prijedloge, primjedbe i komentare na predloženi tekst Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o izboru tijela Hrvatske komore primalja da to učine do 14. lipnja 2024. godine  na e-mail adresu: [email protected] s naznakom „Primjedbe na Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o izboru tijela Hrvatske komore primalja.“

 

12. veljače 2024.

Prijedloga Pravilnika o izmjeni Pravilnika o naknadi putnih i drugih troškova

Poštovane/i,

radi ostvarivanja cilja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću koji proizlazi iz odredaba Zakona o pravu na pristup informacijama, objavljuje se Prijedlog Pravilnika o izmjeni Pravilnika o naknadi putnih i drugih troškova.

Sukladno članku 11. stavku 2. Zakona o pravu na pristup informacijama u nastavku dajemo obrazloženje Prijedloga Pravilnika o izmjeni Pravilnika o naknadi putnih i drugih troškova.

Hrvatska komora primalja odlučila je uskladiti Prijedlog Pravilnika o  izmjeni Pravilnika o naknadi putnih i drugih troškova Komore primalja sa Pravilnikom o izmjeni i dopuni Pravilnika o porezu na dohodak koji je stupio na snagu s danom 01.01.2024. godine kojim je povećan neoporeziv iznos naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe sa 0,40 eur po prijeđenom km na 0,50 eur po prijeđenom km.

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane koji žele dostaviti svoje prijedloge, primjedbe i komentare na predloženi tekst Prijedloga Pravilnika o  izmjeni Pravilnika o naknadi putnih i drugih troškova da to učine do 13. ožujka 2024. godine na e-mail adresu: [email protected]  s naznakom „Primjedbe na Prijedlog Pravilnika o izmjeni Pravilnika o naknadi putnih i drugih troškova“.

20. prosinca 2023.

Prijedlog Pravilnika o pravima i obvezama članova Vijeća Hrvatske komore primalja

Poštovane/i,

radi ostvarivanja cilja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću koji proizlazi iz odredaba Zakona o pravu na pristup informacijama, objavljuje se Prijedlog Pravilnika o pravima i obvezama članova Vijeća Hrvatske komore primalja.

Sukladno članku 11. stavku 2. Zakona o pravu na pristup informacijama u nastavku dajemo obrazloženje Prijedloga Pravilnika o pravima i obvezama članova Vijeća Hrvatske komore primalja.

Poslovnikom o radu Vijeća propisano je u članku 10. kako će se prava i dužnosti članova Vijeća propisati posebnim pravilnikom Komore. Iz tog razloga, izrađen je prijedlog Pravilnika o pravima i obvezama članova Vijeća Hrvatske komore primalja u kojem su definirana, među ostalim i njihova materijalna prava vezana za rad na sjednicama Vijeća uživo.

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane koji žele dostaviti svoje prijedloge, primjedbe i komentare na predloženi tekst Prijedloga Pravilnika o pravima i obvezama članova Vijeća Hrvatske komore primalja da to učine do 19.01.2024. godine na e-mail adresu: [email protected]  s naznakom „Primjedbe na Prijedlog Pravilnika o pravima i obvezama članova Vijeća Hrvatske komore primalja“.

30. studenoga 2023.

Prijedlog Pravilnika o stručnom nadzoru

Poštovane/i,

radi ostvarivanja cilja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću koji proizlazi iz odredaba Zakona o pravu na pristup informacijama, objavljuje se Prijedlog Pravilnika o stručnom nadzoru.

Sukladno članku 11. stavku 2. Zakona o pravu na pristup informacijama u nastavku dajemo obrazloženje Prijedloga Pravilnika o stručnom nadzoru.

Povjerenstvo za stručni nadzor i kontrolu kvalitete Hrvatske komore primalja izradilo je Prijedlog Pravilnika o stručnom nadzoru sukladno čl. 31. st. 1. t. 7. Statuta Hrvatske komore primalja, a kojim se uređuje način organiziranja i provođenja stručnog nadzora. Objavljujemo drugu verziju dokumenta Prijedloga Pravilnika o stručnom nadzoru izrađenu sukladno primjedbama Ministarstva zdravstva.

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane koji žele dostaviti svoje prijedloge, primjedbe i komentare na predloženi tekst Prijedloga Pravilnika o stručnom nadzoru da to učine do 30.12.2023. godine na e-mail adresu: [email protected]  s naznakom „Primjedbe na Prijedlog Pravilnika o stručnom nadzoru“.

14. studenoga 2023.

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Hrvatske komore primalja

Poštovane/i,

radi ostvarivanja cilja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću koji proizlazi iz odredaba Zakona o pravu na pristup informacijama, objavljuje se Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Hrvatske komore primalja.

Sukladno članku 11. stavku 2. Zakona o pravu na pristup informacijama u nastavku dajemo obrazloženje Prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Hrvatske komore primalja.

Hrvatska komora primalja odlučila je izraditi Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Hrvatske komore primalja kako bi uz primalje, primalje-asistentice/primaljske asistente, prvostupnike/ice primaljstva dodala u Statut i stručni naziv magistra/ice primaljstva, kako bi se promijenio naziv radnog mjesta „Tajnik/ica Komore“ u „Glavni/a tajnik/ica Komore“, kako bi se kao uvjet imenovanja predsjednika/ice Komore propisao „prvostupnik/ica ili magistar/ica primaljstva“ i izbrisao uvjet položenog stručnog ispita te kako bi se iznosi navedeni u Statutu iskazali dvojno prema fiksnom tečaju konverzije (1 euro = 7,53450 HRK).

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane koji žele dostaviti svoje prijedloge, primjedbe i komentare na predloženi tekst Prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Hrvatske komore primalja da to učine do 14.12.2023.  na e-mail adresu: [email protected]  s naznakom „Primjedbe na Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Hrvatske komore primalja“.

28. listopada 2023.

Prijedlog Pravilnika o radu Povjerenstva za stručna pitanja i trajno usavršavanje Hrvatske komore primalja

Poštovane/i,

radi ostvarivanja cilja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću koji proizlazi iz odredaba Zakona o pravu na pristup informacijama, objavljuje se prijedlog Pravilnika o radu Povjerenstva za stručna pitanja i trajno usavršavanje Hrvatske komore primalja.

Sukladno članku 11. stavku 2. Zakona o pravu na pristup informacijama u nastavku dajemo obrazloženje o prijedlogu Pravilnika o radu Povjerenstva za stručna pitanja i trajno usavršavanje Hrvatske komore primalja.

Hrvatska komora primalja odlučila je izraditi prijedlog Pravilnika o radu Povjerenstva za stručna pitanja i trajno usavršavanje Hrvatske komore primalja kako bi jasno propisalo sadržaj, uvjete i način rada Povjerenstva za stručna pitanja i trajno usavršavanje Hrvatske komore primalja.

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane koji žele dostaviti svoje prijedloge, primjedbe i komentare na predloženi tekst prijedloga Pravilnika o radu Povjerenstva za stručna pitanja i trajno usavršavanje Hrvatske komore primalja da to učine do 27. studenog 2023. godine  na e-mail adresu: [email protected] s naznakom „Primjedbe na prijedlog Pravilnika o radu Povjerenstva za stručna pitanja i trajno usavršavanje.

Prijedlog Pravilnika o radu Povjerenstva za stručni nadzor i kontrolu kvalitete Hrvatske komore primalja

Poštovane/i,

radi ostvarivanja cilja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću koji proizlazi iz odredaba Zakona o pravu na pristup informacijama, objavljuje se Prijedlog Pravilnika o radu Povjerenstva za stručni nadzor i kontrolu kvalitete Hrvatske komore primalja.

Sukladno članku 11. stavku 2. Zakona o pravu na pristup informacijama u nastavku dajemo obrazloženje Prijedloga Pravilnika o radu Povjerenstva za stručni nadzor i kontrolu kvalitete Hrvatske komore primalja.

Hrvatska komora primalja odlučila je izraditi Prijedlog Pravilnika o radu Povjerenstva za stručni nadzor i kontrolu kvalitete Hrvatske komore primalja kako bi se jasno propisalo sadržaj, uvjeti i način rada Povjerenstva za stručni nadzor i kontrolu kvalitete Hrvatske komore primalja .

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane koji žele dostaviti svoje prijedloge, primjedbe i komentare na predloženi tekst Prijedloga Pravilnika o radu Povjerenstva za stručni nadzor i kontrolu kvalitete Hrvatske komore primalja da to učine do 27. studenog 2023. godine  na e-mail adresu: [email protected] s naznakom „Primjedbe na Pravilnik o radu Povjerenstva za stručni nadzor i kontrolu kvalitete Hrvatske komore primalja.

24. siječnja 2023.

Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o upisnini te načinu utvrđivanja i visini iznosa članarine za članove HKP

Poštovane/i,

 radi ostvarivanja cilja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću koji proizlazi iz odredaba Zakona o pravu na pristup informacijama, objavljuje se Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o upisnini te načinu utvrđivanja i visini iznosa članarine za članove Hrvatske komore primalja.

Sukladno članku 11. stavku 2. Zakona o pravu na pristup informacijama u nastavku dajemo obrazloženje Prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o upisnini te načinu utvrđivanja i visini iznosa članarine za članove Hrvatske komore primalja.

Hrvatska komora primalja odlučila je izradit Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o upisnini te načinu utvrđivanja i visini iznosa članarine za članove Hrvatske komore primalja radi usklađivanja s Troškovnikom usluga Hrvatske komore primalja.

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane koji žele dostaviti svoje prijedloge, primjedbe i komentare na predloženi tekst Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o upisnini te načinu utvrđivanja i visini iznosa članarine za članove Hrvatske komore primalja da to učine do ­23.02.2023. godine na e-mail adresu: [email protected]  s naznakom „Primjedbe na Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o upisnini te načinu utvrđivanja i visini iznosa članarine za članove Hrvatske komore primalja“.

 

 

11. studenoga 2022.

Prijedlog Pravilnika o dopuni Pravilnika o radu Nadzornog odbora Hrvatske komore primalja

Poštovane/i,

radi ostvarivanja cilja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću koji proizlazi iz odredaba Zakona o pravu na pristup informacijama, objavljuje se Prijedlog Pravilnika o dopuni Pravilnika o radu Nadzornog odbora Hrvatske komore primalja.

Sukladno članku 11. stavku 2. Zakona o pravu na pristup informacijama u nastavku dajemo obrazloženje Prijedloga Pravilnika o dopuni Pravilnika o radu Nadzornog odbora Hrvatske komore primalja.

Hrvatska komora primalja odlučila je izraditi Prijedlog Pravilnika o dopuni Pravilnika o radu Nadzornog odbora Hrvatske komore primalja budući je potrebno dvojno iskazivanje novčanih iznosa u kuni i euru prema fiksnom tečaju konverzije (1 euro = 7,53450 HRK).

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane koji žele dostaviti svoje prijedloge, primjedbe i komentare na predloženi tekst Prijedloga Pravilnika o dopuni Pravilnika o radu Nadzornog odbora Hrvatske komore primalja da to učine do 11.12.2022.  na e-mail adresu: [email protected]  s naznakom „Primjedbe na Prijedlog Pravilnika o dopuni Pravilnika o radu Nadzornog odbora Hrvatske komore primalja“.

 

8. studenoga 2022.

Prijedlog Pravilnika o izmjenama Pravilnika o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju odobrenja za samostalni rad Hrvatske komore primalja

Poštovane/i,

radi ostvarivanja cilja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću koji proizlazi iz odredaba Zakona o pravu na pristup informacijama, objavljuje se Prijedlog Pravilnika o izmjenama Pravilnika o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju odobrenja za samostalni rad Hrvatske komore primalja.

Sukladno članku 11. stavku 2. Zakona o pravu na pristup informacijama u nastavku dajemo obrazloženje Prijedloga Pravilnika o izmjenama Pravilnika o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju odobrenja za samostalni rad Hrvatske komore primalja.

Hrvatska komora primalja odlučila je izraditi Prijedlog Pravilnika o izmjenama Pravilnika o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju odobrenja za samostalni rad Hrvatske komore primalja radi konverzije kune u euro početkom 2023. godine i usklađivanja rasta cijena i naknada za usluge HKP.

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane koji žele dostaviti svoje prijedloge, primjedbe i komentare na predloženi tekst Prijedloga Pravilnika o izmjenama Pravilnika o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju odobrenja za samostalni rad Hrvatske komore primalja da to učine do 08.12.2022.  na e-mail adresu: komora@komora-primalja.hr  s naznakom „Primjedbe na Prijedlog Pravilnika o izmjenama Pravilnika o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju odobrenja za samostalni rad Hrvatske komore primalja“.

Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o visini troškova postupka davanja mišljenja o opravdanosti osnivanja privatne prakse, grupne prakse, zdravstvene ustanove i trgovačkog društva za obavljanje djelatnosti za obavljanje djelatnosti primaljstva

Poštovane/i,

radi ostvarivanja cilja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću koji proizlazi iz odredaba Zakona o pravu na pristup informacijama, objavljuje se Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o visini troškova postupka davanja mišljenja o opravdanosti osnivanja privatne prakse, grupne prakse, zdravstvene ustanove i trgovačkog društva za obavljanje djelatnosti za obavljanje djelatnosti primaljstva.

Sukladno članku 11. stavku 2. Zakona o pravu na pristup informacijama u nastavku dajemo obrazloženje Prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o visini troškova postupka davanja mišljenja o opravdanosti osnivanja privatne prakse, grupne prakse, zdravstvene ustanove i trgovačkog društva za obavljanje djelatnosti za obavljanje djelatnosti primaljstva.

Hrvatska komora primalja odlučila je izraditi Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o visini troškova postupka davanja mišljenja o opravdanosti osnivanja privatne prakse, grupne prakse, zdravstvene ustanove i trgovačkog društva za obavljanje djelatnosti za obavljanje djelatnosti primaljstva radi konverzije kune u euro početkom 2023. godine i usklađivanja rasta cijena i naknada za usluge HKP. Isto tako, HKP nije više u obvezi davati prethodna mišljenja o opravdanosti osnivanja trgovačkih društava za obavljanje djelatnosti primaljstva stoga je promijenjen naziv Odluke i brisani su dijelovi koji su se odnosili na trgovačka društva.

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane koji žele dostaviti svoje prijedloge, primjedbe i komentare na predloženi tekst Prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o visini troškova postupka davanja mišljenja o opravdanosti osnivanja privatne prakse, grupne prakse, zdravstvene ustanove i trgovačkog društva za obavljanje djelatnosti za obavljanje djelatnosti primaljstva da to učine do 08.12.2022.  na e-mail adresu: [email protected]  s naznakom „Primjedbe na Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o visini troškova postupka davanja mišljenja o opravdanosti osnivanja privatne prakse, grupne prakse, zdravstvene ustanove i trgovačkog društva za obavljanje djelatnosti za obavljanje djelatnosti primaljstva“.

Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o upisnini te načinu utvrđivanja i visini iznosa članarine za članove Hrvatske komore primalja

Poštovane/i,

radi ostvarivanja cilja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću koji proizlazi iz odredaba Zakona o pravu na pristup informacijama, objavljuje se Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o upisnini te načinu utvrđivanja i visini iznosa članarine za članove Hrvatske komore primalja.

Sukladno članku 11. stavku 2. Zakona o pravu na pristup informacijama u nastavku dajemo obrazloženje Prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o upisnini te načinu utvrđivanja i visini iznosa članarine za članove Hrvatske komore primalja.

Hrvatska komora primalja odlučila je izraditi Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o upisnini te načinu utvrđivanja i visini iznosa članarine za članove Hrvatske komore primalja radi konverzije kune u euro početkom 2023. godine i usklađivanja rasta cijena i naknada za usluge HKP.

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane koji žele dostaviti svoje prijedloge, primjedbe i komentare na predloženi tekst Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o upisnini te načinu utvrđivanja i visini iznosa članarine za članove Hrvatske komore primalja da to učine do 08.12.2022.  na e-mail adresu: [email protected]  s naznakom „Primjedbe na Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o upisnini te načinu utvrđivanja i visini iznosa članarine za članove Hrvatske komore primalja“.

Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o disciplinskom postupku

Poštovane/i,

radi ostvarivanja cilja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću koji proizlazi iz odredaba Zakona o pravu na pristup informacijama, objavljuje se Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o disciplinskom postupku.

Sukladno članku 11. stavku 2. Zakona o pravu na pristup informacijama u nastavku dajemo obrazloženje Prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o disciplinskom postupku.

Hrvatska komora primalja odlučila je izraditi Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o disciplinskom postupku radi konverzije kune u euro početkom 2023. godine i usklađivanja rasta cijena i naknada za usluge HKP. Isto tako, ispravljene su nomotehničke pogreške koje su naknadno utvrđene u Pravilniku.

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane koji žele dostaviti svoje prijedloge, primjedbe i komentare na predloženi tekst Prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o disciplinskom postupku da to učine do 08.12.2022.  na e-mail adresu: [email protected]  s naznakom „Primjedbe na Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o disciplinskom postupku.

Prijedlog Pravilnika o izmjenama Pravilnika o dobrovoljnom članstvu

Poštovane/i,

radi ostvarivanja cilja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću koji proizlazi iz odredaba Zakona o pravu na pristup informacijama, objavljuje se Prijedlog Pravilnika o izmjenama Pravilnika o dobrovoljnom članstvu.

Sukladno članku 11. stavku 2. Zakona o pravu na pristup informacijama u nastavku dajemo obrazloženje se Prijedloga Pravilnika o izmjenama Pravilnika o dobrovoljnom članstvu.

Hrvatska komora primalja odlučila je izraditi Prijedlog Pravilnika o izmjenama Pravilnika o dobrovoljnom članstvu radi konverzije kune u euro početkom 2023. godine i usklađivanja rasta cijena i naknada za usluge HKP.

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane koji žele dostaviti svoje prijedloge, primjedbe i komentare na predloženi tekst Prijedloga Pravilnika o izmjenama Pravilnika o dobrovoljnom članstvu da to učine do 08.12.2022.  na e-mail adresu: komora@komora-primalja.hr  s naznakom „Primjedbe na Prijedlog Pravilnika o izmjenama Pravilnika o dobrovoljnom članstvu“.

 

Prijedlog Pravilnika o izmjenama Pravilnika o izdavanju duplikata odobrenja za samostalan rad(licence) i/ili rješenja o izdavanju/obnavljanju odobrenja za samostalan rad (licence) u slučaju gubitka, otuđenja, oštećenja ili uništenja

Poštovane/i,

radi ostvarivanja cilja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću koji proizlazi iz odredaba Zakona o pravu na pristup informacijama, objavljuje se Prijedlog Pravilnika o izmjenama Pravilnika o izdavanju duplikata odobrenja za samostalan rad(licence) i/ili rješenja o izdavanju/obnavljanju odobrenja za samostalan rad (licence) u slučaju gubitka, otuđenja, oštećenja ili uništenja.

Sukladno članku 11. stavku 2. Zakona o pravu na pristup informacijama u nastavku dajemo obrazloženje se Prijedloga Pravilnika o izmjenama Pravilnika o izdavanju duplikata odobrenja za samostalan rad(licence) i/ili rješenja o izdavanju/obnavljanju odobrenja za samostalan rad (licence) u slučaju gubitka, otuđenja, oštećenja ili uništenja..

Hrvatska komora primalja odlučila je izraditi Prijedlog Pravilnika o izmjenama Pravilnika o izdavanju duplikata odobrenja za samostalan rad(licence) i/ili rješenja o izdavanju/obnavljanju odobrenja za samostalan rad (licence) u slučaju gubitka, otuđenja, oštećenja ili uništenja. radi konverzije kune u euro početkom 2023. godine i usklađivanja rasta cijena i naknada za usluge HKP.

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane koji žele dostaviti svoje prijedloge, primjedbe i komentare na predloženi tekst Prijedloga Pravilnika o izmjenama Pravilnika o izdavanju duplikata odobrenja za samostalan rad(licence) i/ili rješenja o izdavanju/obnavljanju odobrenja za samostalan rad (licence) u slučaju gubitka, otuđenja, oštećenja ili uništenja da to učine do 08.12.2022.  na e-mail adresu: [email protected]  s naznakom „Primjedbe na Prijedlog Pravilnika o izmjenama Pravilnika o izdavanju duplikata odobrenja za samostalan rad(licence) i/ili rješenja o izdavanju/obnavljanju odobrenja za samostalan rad (licence) u slučaju gubitka, otuđenja, oštećenja ili uništenja.“

Prijedlog Pravilnika o izmjenama Pravilnika o postupku upisa u registre Hrvatske komore primalja

Poštovane/i,

radi ostvarivanja cilja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću koji proizlazi iz odredaba Zakona o pravu na pristup informacijama, objavljuje se Prijedlog Pravilnika o izmjenama Pravilnika o postupku upisa u registre Hrvatske komore primalja.

Sukladno članku 11. stavku 2. Zakona o pravu na pristup informacijama u nastavku dajemo obrazloženje Prijedloga Pravilnika o izmjenama Pravilnika o postupku upisa u registre Hrvatske komore primalja.

Hrvatska komora primalja odlučila je izraditi Prijedlog Pravilnika o izmjenama Pravilnika o postupku upisa u registre Hrvatske komore primalja radi konverzije kune u euro početkom 2023. godine i usklađivanja rasta cijena i naknada za usluge HKP.

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane koji žele dostaviti svoje prijedloge, primjedbe i komentare na predloženi tekst Prijedloga Pravilnika o izmjenama Pravilnika o postupku upisa u registre Hrvatske komore primalja da to učine do 08.12.2022.  na e-mail adresu: [email protected]  s naznakom „Primjedbe na Prijedlog Pravilnika o izmjenama Pravilnika o postupku upisa u registre Hrvatske komore primalja.

 

Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku i načinu davanja mišljenja o opravdanosti osnivanja privatne prakse, grupne prakse i zdravstvene ustanove za obavljanje djelatnosti primaljstva

Poštovane/i,

radi ostvarivanja cilja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću koji proizlazi iz odredaba Zakona o pravu na pristup informacijama, objavljuje se Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku i načinu davanja mišljenja o opravdanosti osnivanja privatne prakse, grupne prakse i zdravstvene ustanove za obavljanje djelatnosti primaljstva.

Sukladno članku 11. stavku 2. Zakona o pravu na pristup informacijama u nastavku dajemo obrazloženje Prijedloga Pravilnika  o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku i načinu davanja mišljenja o opravdanosti osnivanja privatne prakse, grupne prakse i zdravstvene ustanove za obavljanje djelatnosti primaljstva.

Hrvatska komora primalja odlučila je izraditi Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku i načinu davanja mišljenja o opravdanosti osnivanja privatne prakse, grupne prakse i zdravstvene ustanove za obavljanje djelatnosti primaljstva radi konverzije kune u euro početkom 2023. godine i usklađivanja rasta cijena i naknada za usluge HKP. Isto tako, HKP nije više u obvezi davati prethodna mišljenja o opravdanosti osnivanja trgovačkih društava za obavljanje djelatnosti primaljstva stoga je promijenjen naziv Pravilnika i brisani su dijelovi koji su se odnosili na trgovačka društva.

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane koji žele dostaviti svoje prijedloge, primjedbe i komentare na predloženi tekst Prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku i načinu davanja mišljenja o opravdanosti osnivanja privatne prakse, grupne prakse i zdravstvene ustanove za obavljanje djelatnosti primaljstva da to učine do 08.12.2022.  na e-mail adresu: [email protected]  s naznakom „Primjedbe na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku i načinu davanja mišljenja o opravdanosti osnivanja privatne prakse, grupne prakse i zdravstvene ustanove za obavljanje djelatnosti primaljstva.

 

4. studenoga 2022.

Prijedlog Odluke o dopuni Statuta Hrvatske komore primalja

Poštovane/i,

radi ostvarivanja cilja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću koji proizlazi iz odredaba Zakona o pravu na pristup informacijama, objavljuje se Prijedlog Odluke o dopuni Statuta Hrvatske komore primalja.

Sukladno članku 11. stavku 2. Zakona o pravu na pristup informacijama u nastavku dajemo obrazloženje Prijedloga Odluke o dopuni Statuta Hrvatske komore primalja.

Hrvatska komora primalja odlučila je izraditi Prijedlog Odluke o dopuni Statuta Hrvatske komore primalja budući je u potrebno dvojno iskazivanje novčanih iznosa u kuni i euru prema fiksnom tečaju konverzije (1 euro = 7,53450 HRK).

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane koji žele dostaviti svoje prijedloge, primjedbe i komentare na predloženi tekst Prijedloga Odluke o dopuni Statuta Hrvatske komore primalja da to učine do 04.12.2022.  na e-mail adresu: komora@komora-primalja.hr  s naznakom „Primjedbe na Prijedlog Odluke o dopuni Statuta Hrvatske komore primalja“.

17. listopada 2022.

Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o naknadi putnih i drugih troškova

Poštovane/i,

radi ostvarivanja cilja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću koji proizlazi iz odredaba Zakona o pravu na pristup informacijama, objavljuje se Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o naknadi putnih i drugih troškova.

Sukladno članku 11. stavku 2. Zakona o pravu na pristup informacijama u nastavku dajemo obrazloženje Prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o naknadi putnih i drugih troškova.

Hrvatska komora primalja odlučila je uskladiti Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o naknadi putnih i drugih troškova Komore primalja sa Pravilnikom o izmjeni i dopuni Pravilnika o porezu na dohodak koji je stupio na snagu s danom 01.10.2022. i kojim je povišen neoporeziv iznos naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe sa 2,00 kn na 3,00 kn po prijeđenom kilometru.

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane koji žele dostaviti svoje prijedloge, primjedbe i komentare na predloženi tekst Prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o naknadi putnih i drugih troškova da to učine do 16. studenog 2022. godine na e-mail adresu: [email protected]  s naznakom „Primjedbe na Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o naknadi putnih i drugih troškova“.

6. rujna 2022.

PRIJEDLOG PRAVILNIKA O STRUČNOM NADZORU

Poštovane/i,

radi ostvarivanja cilja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću koji proizlazi iz odredaba Zakona o pravu na pristup informacijama, objavljuje se Prijedlog Pravilnika o stručnom nadzoru.

Sukladno članku 11. stavku 2. Zakona o pravu na pristup informacijama u nastavku dajemo obrazloženje Prijedloga Pravilnika o stručnom nadzoru.

Povjerenstvo za stručni nadzor i kontrolu kvalitete Hrvatske komore primalja izradilo je Prijedlog Pravilnika o stručnom nadzoru sukladno čl. 31. st. 1. t. 7. Statuta Hrvatske komore primalja, a kojim se uređuje način organiziranja i provođenja stručnog nadzora.

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane koji žele dostaviti svoje prijedloge, primjedbe i komentare na predloženi tekst Prijedloga Pravilnika o stručnom nadzoru da to učine do 06.10.2022.  godine na e-mail adresu: [email protected]  s naznakom „Primjedbe na Prijedlog Pravilnika o stručnom nadzoru“.

 

1 2 3 4

Upišite se na mailing listu
i putem e-maila primajte
najnovije obavijesti!