Misija, vizija i strateški ciljevi

HRVATSKE KOMORE PRIMALJA

Misija, vizija i strateški ciljevi

VIZIJA

Neovisno primaljstvo u Republici Hrvatskoj.

Misija, vizija i strateški ciljevi

MISIJA

Hrvatska komora primalja štiti prava i interese primalja, promiče identitet i dostojanstvo struke te razvija primaljstvo kroz unaprijeđenje obrazovanja i zakonodavstva.

Misija, vizija i strateški ciljevi

STRATEŠKI CILJEVI

1. Sustavno informiranje, educiranje, osnaživanje i povezivanje primalja
2. Jačanje Hrvatske komore primalja kao relevantnog aktera kroz promoviranje rada komore te prava i interesa primalja
3. Poticanje usklađivanja i unaprijeđenja zakonodavnog okruženja o primaljstvu s drugim Zakonima RH i zakonodavstvom EU
4. Poticanje razvoja odgovarajućeg sustava obrazovanja u primaljstvu
5. Jačanje institucionalnih i financijskih kapaciteta komore

Strateški plan KomoreOperativni plan Komore

Upišite se na mailing listu
i putem e-maila primajte
najnovije obavijesti!