Propisi HKP-a

30. siječnja 2020.

TROŠKOVNIK USLUGA HRVATSKE KOMORE PRIMALJA

27. veljače 2019.

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Hrvatske komore primalja

Dana 27. veljače 2019. Hrvatska komora primalja je zaprimila dopis Ministarstva zdravstva, KLASA: 023-03/15-01/270, URBROJ: 534-02-1-2/2-19-23 od 19. veljače 2019. kojim ministar zdravstva daje suglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Hrvatske komore primalja koju je donijela Skupština Hrvatske komore primalja dana 13. prosinca 2018. godine.

6. listopada 2017.

Troškovnik usluga Hrvatske komore primalja

Upišite se na mailing listu
i putem e-maila primajte
najnovije obavijesti!