Propisi HKP-a

30. siječnja 2020.

TROŠKOVNIK USLUGA HRVATSKE KOMORE PRIMALJA

27. veljače 2019.

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Hrvatske komore primalja

Dana 27. veljače 2019. Hrvatska komora primalja je zaprimila dopis Ministarstva zdravstva, KLASA: 023-03/15-01/270, URBROJ: 534-02-1-2/2-19-23 od 19. veljače 2019. kojim ministar zdravstva daje suglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Hrvatske komore primalja koju je donijela Skupština Hrvatske komore primalja dana 13. prosinca 2018. godine.

6. listopada 2017.

Troškovnik usluga Hrvatske komore primalja

23. studenoga 2013.

Etički kodeks primalja

Upišite se na mailing listu
i putem e-maila primajte
najnovije obavijesti!