Propisi HKP-a

3. svibnja 2024.

MJERE ZA POBOLJŠANJE PRIMALJSKE STRUKE 

Hrvatska komora primalja je samostalna, neovisna, strukovna, zakonski utemeljena  organizacija primalja koja djeluje na području Republike Hrvatske, štiti prava i zastupa interese  primalja, unapređuje primaljsku djelatnost, brine za ugled primalja i pravilno obavljanje primaljskog zvanja. Vizija Komore je neovisno primaljstvo u Republici Hrvatskoj i zdravstvena reforma kojom je primalja cijenjena i ravnopravna s drugim zdravstvenim djelatnicima, odnosno kojom je dostojanstvo primaljske struke zaštićeno i promicano. Primaljstvo je regulirana profesija u mnogim zemljama, uključujući i Hrvatsku. Regulacija primaljstva osigurava standarde obrazovanja, prakse i etike, čime se osigurava kvaliteta zdravstvene skrbi za trudnice i novorođenčad.

U svrhu poboljšanja primaljske struke potrebno je utvrditi mjere koje je neophodno hitno poduzeti te u tu svrhu donosimo dokument naziva „Mjere za poboljšanje primaljske struke“.

 

27. veljače 2019.

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Hrvatske komore primalja

Dana 27. veljače 2019. Hrvatska komora primalja je zaprimila dopis Ministarstva zdravstva, KLASA: 023-03/15-01/270, URBROJ: 534-02-1-2/2-19-23 od 19. veljače 2019. kojim ministar zdravstva daje suglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Hrvatske komore primalja koju je donijela Skupština Hrvatske komore primalja dana 13. prosinca 2018. godine.

Upišite se na mailing listu
i putem e-maila primajte
najnovije obavijesti!