Kako se učlaniti u

HRVATSKU KOMORU PRIMALJA

Za učlanjenje u Hrvatsku komoru primalja i dobivanje odobrenja za samostalan rad potrebno je:

 1. Popuniti ZAHTJEV ZA UČLANJENJE kojeg možete preuzeti OVDJE i IZJAVU O KORIŠTENJU OSOBNIH PODATAKA koju možete preuzeti OVDJE. (šalje se isključivo poštom ili osobnim dolaskom u ured Hrvatske komore primalja)
 2. Dostaviti original ili ovjerenu presliku svjedodžbe ili diplome (ovjeru može izvršiti javni bilježnik ili poslodavac ili dođite s originalom dokumenata u HKP- Ured Komore će izvršiti presliku i ovjeru dokumenata nakon uvida u originale).
 3. Dostaviti original ili ovjerenu presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu (ovjeru može izvršiti javni bilježnik ili poslodavac ili dođite s originalom dokumenata u HKP- Ured Komore će izvršiti presliku i ovjeru dokumenata nakon uvida u originale);
  NAPOMENA! Prvostupnica primaljstva odnosno prvostupnik primaljstva koja/i je završila/o obrazovanje prema integriranom curriculumu nije u obvezi dostaviti originali ili presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu nego Potvrdu fakulteta da je studij primaljstva završio/la prema integriranom curriculumu.
 4. Dostaviti original ili ovjerenu presliku domovnice (ovjeru može izvršiti javni bilježnik ili poslodavac ili dođite s originalom dokumenata u HKP- Ured Komore će izvršiti presliku i ovjeru dokumenata nakon uvida u originale);
 5. Dostaviti original ili ovjerenu presliku vjenčanog lista ili drugi dokument koji dokazuje promjene u imenu i prezimenu (ovjeru može izvršiti javni bilježnik ili poslodavac ili dođite s originalom dokumenata u HKP- Ured Komore će izvršiti presliku i ovjeru dokumenata nakon uvida u originale);
 6. AKO RADITE – prilažete Izjavu o suglasnosti da poslodavac prilikom mjesečnog obračuna plaće smije obračunati članarinu i to 0,6% od bruto iznosa plaće i uplatiti je na račun Komore (original izjave te suglasnosti predajete svom poslodavcu, a kopiju dostavljate u HKP). Obrazac možete preuzeti OVDJE.
 7. AKO NE RADITE – ispunjavate Zahtjev za oslobođenje od plaćanja članarine i dokazujete svoj status prilaganjem odgovarajućih dokumenata (npr. ako ste nezaposleni- prilažete Uvjerenje koji Vam izdaje Zavod za zapošljavanje da se vodite u registru nezaposlenih osoba, ako ste na rodiljnom/roditeljskom dopust dostavljate Rješenje Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje o pravu na rodiljni/roditeljski dopust ili Rodni list djeteta).
 8. Popuniti ZAHTJEV ZA IZDAVANJE LICENCE kojeg možete preuzeti OVDJE.
 9. Uplatnica se popunjava na ovaj način:
  Platitelj: upišite svoje ime i prezime i adresu;
  Primatelj: Hrvatska komora primalja, Ulica grada Mainza 11, 4. kat, 10 000 Zagreb
  Iznos: 226,04kn/30,00eur/
  IBAN računa primatelja: HR042402006 1100549055
  Poziv na broj primatelja: vaš OIB
  Opis plaćanja: upisnina za Hrvatsku komoru primalja

Molimo sve buduće i sadašnje članove i članice Hrvatske komore primalja da dokumente za upis, izdavanje licenca i izdavanje potvrda te druge dokumente šalju isključivo na adresu ureda:

Hrvatska komora primalja, Ulica Grada Mainza 11, 4. kat, 10 000 Zagreb

Upišite se na mailing listu
i putem e-maila primajte
najnovije obavijesti!