Aktivno sudjelovanje

7. kolovoza 2020.

Pravilnik o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju odobrenja za samostalni rad Hrvatske komore primalja

Poštovane/i,

radi ostvarivanja cilja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću koji proizlazi iz odredaba Zakona o pravu na pristup informacijama, objavljuje se Prijedlog Pravilnika o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju odobrenja za samostalni rad Hrvatske komore primalja.

Sukladno članku 11. stavku 2. Zakona o pravu na pristup informacijama u nastavku dajemo obrazloženje Prijedloga Pravilnika o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju odobrenja za samostalni rad Hrvatske komore primalja.

Hrvatska komora primalja odlučila je izraditi novi Prijedlog Pravilnika o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju odobrenja za samostalni rad Hrvatske komore primalja zbog velikog broja izmjena i dopuna koje su bile provedene tijekom godina, uvrštavanja u Pravilnik nova zvanja magistar i magistra primaljstva, propisivanja mogućnosti izdavanja Privremene licence nakon isteka prve godine te izrade Zahtjeva za izdavanje Privremene licence, te usklađivanja sa novim Izmjenama i dopunama Pravilnika o provjeri znanja.

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane koji žele dostaviti svoje prijedloge, primjedbe i komentare na predloženi tekst Prijedlog Pravilnika o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju odobrenja za samostalni rad Hrvatske komore primalja da to učine do 07.09.2020. godine  na e-mail adresu: [email protected] s naznakom „Primjedbe na Prijedlog Pravilnika o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju odobrenja za samostalni rad Hrvatske komore primalja“.

4. kolovoza 2020.

Prijedlog Odluke o upisnini te načinu utvrđivanja i visini iznosa članarine za članove Hrvatske komore primalja

Poštovane/i,

radi ostvarivanja cilja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću koji proizlazi iz odredaba Zakona o pravu na pristup informacijama, objavljuje se Prijedlog Odluke o upisnini te načinu utvrđivanja i visini iznosa članarine za članove Hrvatske komore primalja.

Sukladno članku 11. stavku 2. Zakona o pravu na pristup informacijama u nastavku dajemo obrazloženje Prijedloga Odluke o upisnini te načinu utvrđivanja i visini iznosa članarine za članove Hrvatske komore primalja.

Hrvatska komora primalja odlučila je izraditi novi Prijedlog Odluke o upisnini te načinu utvrđivanja i visini iznosa članarine za članove Hrvatske komore primalja iz razloga velikog broja izmjena i dopuna, te je u Odluci regulirano pitanje članarina za strane državljane kojima je izdana tzv. Privremena licenca.

Članak koji su u novoj Odluci dopunjuje:

U članku 5. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

„Članarina za primalje koje su strani državljani, a izdana im je tzv. Privremena licenca sukladno čl. 14d. Pravilnik o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju odobrenja za samostalni rad, iznosi 100 EUR-a (slovima: sto eura) godišnje u kunskoj protuvrijednosti, po srednjem tečaju HNB-a na dan uplate, a uplaćuje se jednom godišnje i to unaprijed, prije izdavanja Privremene licence. „

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane koji žele dostaviti svoje prijedloge, primjedbe i komentare na predloženi tekst Prijedlog Odluke o upisnini te načinu utvrđivanja i visini iznosa članarine za članove Hrvatske komore primalja da to učine do 03.09.2020. godine na e-mail adresu: [email protected] s naznakom „Primjedbe na Prijedlog Odluke o upisnini te načinu utvrđivanja i visini iznosa članarine za članove Hrvatske komore primalja“.

28. srpnja 2020.

Prijedlog Pravilnika o radu Suda Hrvatske komore primalja

Poštovane/i,

radi ostvarivanja cilja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću koji proizlazi iz odredaba Zakona o pravu na pristup informacijama, objavljuje se Prijedlog Pravilnika o radu Suda Hrvatske komore primalja.

Sukladno članku 11. stavku 2. Zakona o pravu na pristup informacijama u nastavku dajemo obrazloženje Prijedloga Pravilnika o radu Suda Hrvatske komore primalja.

Hrvatska komora primalja je do sada imala Poslovnik o radu Suda Hrvatske komore primalja , te je sada izradila Prijedlog Pravilnika o radu Suda Hrvatske komore primalja sukladno čl. 37. st. 2. Statuta Hrvatske komore primalja.

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane koji žele dostaviti svoje prijedloge, primjedbe i komentare na predloženi tekst Prijedloga Pravilnika o radu Suda Hrvatske komore primalja da to učine do 27.08.2020.  na e-mail adresu: [email protected]primalja.hr  s naznakom „Primjedbe na Prijedlog Pravilnika o radu Suda Hrvatske komore primalja

Upišite se na mailing listu
i putem e-maila primajte
najnovije obavijesti!