Aktivno sudjelovanje

17. rujna 2020.

Prijedlog Poslovnika o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Vijeća Hrvatske komore primalja

Poštovane/i,

radi ostvarivanja cilja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću koji proizlazi iz odredaba Zakona o pravu na pristup informacijama, objavljuje se Prijedlog Poslovnika o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Vijeća Hrvatske komore primalja.

Sukladno članku 11. stavku 2. Zakona o pravu na pristup informacijama u nastavku dajemo obrazloženje Prijedloga Poslovnika o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Vijeća Hrvatske komore primalja .

Hrvatska komora primalja odlučila je izraditi Prijedlog Poslovnika o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Vijeća Hrvatske komore primalja kako bi se poboljšao i prilagodio administrativni rad Vijeća HKP.

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane koji žele dostaviti svoje prijedloge, primjedbe i komentare na predloženi tekst Prijedloga Poslovnika o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Vijeća Hrvatske komore primalja da to učine do 19.10.2020. godine  na e-mail adresu: [email protected]primalja.hr s naznakom „Primjedbe na Prijedlog Poslovnika o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Vijeća Hrvatske komore primalja“.

Upišite se na mailing listu
i putem e-maila primajte
najnovije obavijesti!