Aktivno sudjelovanje

26. srpnja 2022.

PRIJEDLOG PRAVILNIKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O IZDAVANJU,OBNAVLJANJU I ODUZIMANJU ODOBRENJA ZA SAMOSTALNI RAD HRVATSKE KOMORE PRIMALJA

Poštovane/i,

radi ostvarivanja cilja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću koji proizlazi iz odredaba Zakona o pravu na pristup informacijama, objavljuje se Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju odobrenja za samostalan rad Hrvatske komore primalja.

Sukladno članku 11. stavku 2. Zakona o pravu na pristup informacijama u nastavku dajemo obrazloženje Prijedloga Pravilnika o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju odobrenja za samostalan rad Hrvatske komore primalja.

Hrvatska komora primalja odlučila je izraditi Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju odobrenja za samostalan rad Hrvatske komore primalja zbog usklađivanja odredbi Pravilnika sa preporukama Ministarstva zdravstva te ispravaka nomotehničke naravi čiji je cilj lakše snalaženje u primjeni Pravilnika.

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane koji žele dostaviti svoje prijedloge, primjedbe i komentare na predloženi tekst Prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju odobrenja za samostalan rad Hrvatske komore primalja da to učine do 25. kolovoza 2022.  godine na e-mail adresu: [email protected]  s naznakom „Primjedbe na Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju odobrenja za samostalan rad Hrvatske komore primalja“.

21. srpnja 2022.

PRAVILNIK O POSTUPKU UPISA U REGISTRE HRVATSKE KOMORE PRIMALJA

Poštovane/i,
radi ostvarivanja cilja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću koji proizlazi iz odredaba Zakona o pravu na pristup informacijama, objavljuje se Pravilnik o postupku upisa u registre Hrvatske komore primalja.

Sukladno članku 11. stavku 2. Zakona o pravu na pristup informacijama u nastavku dajemo obrazloženje Pravilnika o postupku upisa u registre Hrvatske komore primalja.

Hrvatska komora primalja odlučila je izraditi Pravilnik o postupku upisa u registre Hrvatske komore primalja budući  je Pravilnik od 2016. godine do danas imao više izmjena i dopuna.

Kao jedan od razloga je i vođenje registra magistra/magistara primaljstva s obzirom da od 2021. godine imamo prvu generaciju istih. Nadalje, Pravilnik o postupku upisa u registre Hrvatske komore primalja uskladili smo sa preporukama Ministarstva zdravstva vezano za upise primalja nakon priznavanja inozemne stručne kvalifikacije, obavljanja pripravničkog staža i polaganja stručnog ispita. Ostale izmjene su tehničke i nomotehničke naravi čiji je cilj lakše snalaženje u primjeni Pravilnika.

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane koji žele dostaviti svoje prijedloge, primjedbe i komentare na predloženi tekst Pravilnika o postupku upisu u registre Hrvatske komore primalja da to učine do 22. kolovoza 2022. godine na e-mail adresu: [email protected]  s naznakom „Primjedbe na Pravilnik o postupku upisu u registre Hrvatske komore primalja“.

Upišite se na mailing listu
i putem e-maila primajte
najnovije obavijesti!