Registar članova Komore

Stanje registra članova po županijama na dan 15.06.2021.

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 64
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA 116
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA 53
ISTARSKA ŽUPANIJA 61
KARLOVAČKA ŽUPANIJA 77
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA 36
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 81
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA 27
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA 37
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 116
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA 45
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 264
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA 135
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 241
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA 47
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA 58
VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA 29
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 45
ZADARSKA ŽUPANIJA 160
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 104
GRAD ZAGREB 750
INOZEMSTVO 18
UKUPNO REGISTRIRANIH ČLANOVA 2564

Upišite se na mailing listu
i putem e-maila primajte
najnovije obavijesti!