Registar članova Komore

Stanje registra članova po županijama na dan 04.04.2024

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 56
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA 110
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA 48
ISTARSKA ŽUPANIJA 71
KARLOVAČKA ŽUPANIJAA 68
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA 34
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 78
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA 25
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA 34
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 109
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA 44
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 235
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA 110
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 260
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA 44
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA 50
VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA 26
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 40
ZADARSKA ŽUPANIJA 131
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 102
GRAD ZAGREB 713
INOZEMSTVO 18
UKUPNO REGISTRIRANIH ČLANOVA 2404

Upišite se na mailing listu
i putem e-maila primajte
najnovije obavijesti!