Registar članova Komore

Stanje registra članova po županijama na dan 15.07.2020.

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 67
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA 111
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA 53
ISTARSKA ŽUPANIJA 59
KARLOVAČKA ŽUPANIJA 76
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA 37
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 82
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA 25
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA 37
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 120
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA 43
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 294
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA 138
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 243
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA 46
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA 65
VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA 29
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 41
ZADARSKA ŽUPANIJA 160
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 102
GRAD ZAGREB 771
INOZEMSTVO 4
UKUPNO REGISTRIRANIH ČLANOVA 2603

Upišite se na mailing listu
i putem e-maila primajte
najnovije obavijesti!