Registar članova Komore

Stanje registra članova po županijama na dan 16.01.2023

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 56
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA 113
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA 46
ISTARSKA ŽUPANIJA 64
KARLOVAČKA ŽUPANIJA 73
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA 37
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 75
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA 26
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA 33
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 108
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA 44
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 250
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA 111
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 255
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA 42
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA 54
VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA 28
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 40
ZADARSKA ŽUPANIJA 141
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 96
GRAD ZAGREB 726
INOZEMSTVO 15
UKUPNO REGISTRIRANIH ČLANOVA 2433

Upišite se na mailing listu
i putem e-maila primajte
najnovije obavijesti!