Registar članova Komore

Stanje registra članova po županijama na dan 12.11.2021.

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 63
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA 113
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA 51
ISTARSKA ŽUPANIJA 62
KARLOVAČKA ŽUPANIJA 78
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA 36
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 82
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA 27
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA 36
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 117
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA 46
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 263
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA 134
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 249
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA 47
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA 58
VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA 30
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 45
ZADARSKA ŽUPANIJA 162
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 103
GRAD ZAGREB 757
INOZEMSTVO 15
UKUPNO REGISTRIRANIH ČLANOVA 2574

Upišite se na mailing listu
i putem e-maila primajte
najnovije obavijesti!