Registar članova Komore

Stanje registra članova po županijama na dan 04.12.2023

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 52
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA 109
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA 48
ISTARSKA ŽUPANIJA 73
KARLOVAČKA ŽUPANIJAA 71
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA 39
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 79
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA 25
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA 33
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 108
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA 43
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 238
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA 106
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 260
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA 45
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA 51
VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA 28
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 40
ZADARSKA ŽUPANIJA 133
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 97
GRAD ZAGREB 716
INOZEMSTVO 16
UKUPNO REGISTRIRANIH ČLANOVA 2410

Upišite se na mailing listu
i putem e-maila primajte
najnovije obavijesti!