Registar članova Komore

Stanje registra članova po županijama na dan 12.03.2021.

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 65
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA 113
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA 52
ISTARSKA ŽUPANIJA 60
KARLOVAČKA ŽUPANIJA 77
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA 37
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 82
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA 26
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA 38
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 117
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA 44
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 274
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA 139
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 246
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA 46
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA 62
VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA 29
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 46
ZADARSKA ŽUPANIJA 160
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 109
GRAD ZAGREB 756
INOZEMSTVO 9
UKUPNO REGISTRIRANIH ČLANOVA 2588

Upišite se na mailing listu
i putem e-maila primajte
najnovije obavijesti!