Registar članova Komore

Stanje registra članova po županijama na dan 13.05.2022

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 61
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA 111
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA 51
ISTARSKA ŽUPANIJA 63
KARLOVAČKA ŽUPANIJA 77
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA 35
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 80
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA 26
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA 37
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 113
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA 46
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 260
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA 128
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 244
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA 45
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA 57
VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA 27
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 45
ZADARSKA ŽUPANIJA 160
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 99
GRAD ZAGREB 745
INOZEMSTVO 16
UKUPNO REGISTRIRANIH ČLANOVA 2526

Upišite se na mailing listu
i putem e-maila primajte
najnovije obavijesti!