Registar članova Komore

Stanje registra članova po županijama na dan 14.09.2021.

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 63
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA 116
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA 53
ISTARSKA ŽUPANIJA 61
KARLOVAČKA ŽUPANIJA 79
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA 36
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 83
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA 28
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA 37
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 115
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA 46
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 263
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA 134
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 243
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA 47
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA 58
VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA 30
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 45
ZADARSKA ŽUPANIJA 162
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 105
GRAD ZAGREB 752
INOZEMSTVO 18
UKUPNO REGISTRIRANIH ČLANOVA 2574

Upišite se na mailing listu
i putem e-maila primajte
najnovije obavijesti!