Registar članova Komore

Stanje registra članova po županijama na dan 12.05.2023

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 53
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA 114
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA 47
ISTARSKA ŽUPANIJA 67
KARLOVAČKA ŽUPANIJA 71
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA 38
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 76
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA 26
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA 35
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 109
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA 42
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 246
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA 107
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 254
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA 43
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA 53
VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA 27
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 43
ZADARSKA ŽUPANIJA 135
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 98
GRAD ZAGREB 727
INOZEMSTVO 14
UKUPNO REGISTRIRANIH ČLANOVA 2425

Upišite se na mailing listu
i putem e-maila primajte
najnovije obavijesti!