Registar članova Komore

Stanje registra članova po županijama na dan 14.01.2021.

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 66
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA 112
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA 52
ISTARSKA ŽUPANIJA 59
KARLOVAČKA ŽUPANIJA 77
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA 38
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 81
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA 26
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA 39
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 120
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA 43
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 276
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA 137
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 246
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA 45
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA 63
VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA 29
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 46
ZADARSKA ŽUPANIJA 159
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 102
GRAD ZAGREB 759
INOZEMSTVO 6
UKUPNO REGISTRIRANIH ČLANOVA 2581

Upišite se na mailing listu
i putem e-maila primajte
najnovije obavijesti!