Registar članova Komore

Stanje registra članova po županijama na dan 13.10.2020.

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 67
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA 124
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA 52
ISTARSKA ŽUPANIJA 59
KARLOVAČKA ŽUPANIJA 77
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA 37
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 81
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA 25
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA 38
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 120
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA 43
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 284
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA 138
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 244
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA 45
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA 63
VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA 30
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 43
ZADARSKA ŽUPANIJA 160
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 104
GRAD ZAGREB 758
INOZEMSTVO 5
UKUPNO REGISTRIRANIH ČLANOVA 2586

Upišite se na mailing listu
i putem e-maila primajte
najnovije obavijesti!