Registar članova Komore

Stanje registra članova po županijama na dan 12.09.2022

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 57
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA 112
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA 47
ISTARSKA ŽUPANIJA 62
KARLOVAČKA ŽUPANIJA 73
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA 36
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 77
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA 26
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA 34
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 110
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA 43
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 252
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA 119
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 252
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA 44
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA 57
VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA 28
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 42
ZADARSKA ŽUPANIJA 148
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 95
GRAD ZAGREB 740
INOZEMSTVO 16
UKUPNO REGISTRIRANIH ČLANOVA 2473

Upišite se na mailing listu
i putem e-maila primajte
najnovije obavijesti!