Skupština HKP

Izborna sjednica Skupštine 08.09.2019

Zapisnik sa sjednice Skupštine 25.02.2017

Zapisnik s Osnivačke skupštine - 02. ožujka 2009.

Od dana 02.03.2009. primalje imaju svoju komoru!!!
Zapisnik s Osnivačke Skupštine Hrvatske komore primalja
održanog dana 02. ožujka 2009. godine u 14 sati.

Zapisnik

osnivačke Skupštine Hrvatske komore primalja održanog dana 02. ožujka 2009. godine u 14 sati
u prostorijama Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi

Osnivačkoj Skupštini Hrvatske komore primalja sukladno potpisanim pristupnicama za Osnivačku skupštinu nazočilo je ukupno 20 delegata od toga 10 delegata predstavnika osnivača Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi (MZSS), i 10 delegata predstavnika Hrvatske udruge primalja (HUP).

Gospodin Vibor Delić, dr. med., ravnatelj Uprave za medicinske poslove u Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi otvorio je Osnivačku skupštinu te pozdravio sve prisutne delegate u ime ministra zdravstva i socijalne skrbi mr. Darka Milinovića, dr.med. i u svoje osobno ime. U kraćem uvodnom izlaganju o važnosti unapređenja i održavanja digniteta svih zdravstvenih struka posebno je istaknuo važnost donošenja Zakona o primaljstvu i osnivanja Hrvatske komore primalja. Kako Zakon, uključujući i sve provedbene propise koji će uslijediti na tom području, tako i sama Komora svakako će doprinijeti razvoju primaljske struke, ali i unaprjeđenju i poboljšanju kvalitete u pružanju primaljskih usluga samim pacijentima.

Dr. Ante-Zvonimir Golem je pozvao sve prisutne na zajedničku suradnju, sukladno utvrđenom protokolu Osnivačkog odbora predložio članove radnog predsjedništva te prije odlaska zaželio svima uspješnost u radu.

Dnevni red:

 1. Usvajanje članova Radnog predsjedništva, zapisničara i Verifikacijske komisije
 2. Prikaz Zakona o primaljstvu
 3. Usvajanje Statuta Hrvatske komore primalja
 4. Usvajanje Poslovnika o radu Skupštine Komore
 5. Glasovanje za predsjednika Komore
 6. Glasovanje za članove Vijeća Komore

1. točka dnevnog reda: “Usvajanje članova Radnog predsjedništva, zapisničara i Verifikacijske komisije”

U Radno predsjedništvo predloženi su:

 • Vibor Delić, MZSS, predsjednik
 • Deana Švaljug, HUP, član

Dr. Delić je u ime Radnog predsjedništva predložio članove Verifikacijske komisije:

 • Danica Kramarić, MZSS, predsjednik
 • Iva Podhorsky Štorek, HUP, član

Za zapisničara se predlaže:

 • Vesna Čorak

Svi predloženi članovi Radnih tijela Osnivačke Skupštine HUP prihvaćeni su jednoglasno te se sukladno utvrđenom dnevnom redu nastavilo s radom.

2. točka dnevnog reda: “Prikaz Zakona o primaljstvu”

Prikaz Zakona o primaljstvu dala je mr. sc. Jasminka Katić Bubaš, dipl.iur. te je u svojoj prezentaciji izložila osnovne odredbe Zakona o primaljstvu te naglasila značaj osnivanja i ulogu Hrvatske komore primalja. Također je prisutne upoznala o pravima i obvezama koji za tu djelatnost proizlaze iz zakona kao i o svim aktima, koje nakon osnivanja treba donijeti Hrvatska komora primalja.

3. točka dnevnog reda: “Usvajanje Statuta Hrvatske komore primalja”

Nakon kratkog izlaganja, potrebno je u članku 15. točke 1. i 2. umjesto riječi podružnica unijeti riječ područna vijeća, Prijedlog Statuta je stavljen na glasovanje i isti je jednoglasno usvojen.

4. točka dnevnog reda: “Usvajanje Poslovnika o radu Skupštine Komore”

Nakon izlaganja Prijedloga Poslovnika o radu Skupštine Hrvatske komore primalja i provedenog glasovanja, isti je jednoglasno usvojen.

5. točka dnevnog reda: “Glasovanje za predsjednika Komore”

Predloženi kandidati za predsjednicu Hrvatske komore primalja je Barbara Finderle.

Nakon provedenog javnog glasovanja za predsjednika Hrvatske komore primalja i prebrojavanja glasova verifikacijska komisija je izvijestila delegate da je Barbara Finderle osvojila svih 20 glasova.

Zaključak: za predsjednicu Hrvatske komore primalja je izabrana Barbara Finderle.

6. točka dnevnog reda: “Glasovanje za članove Vijeća Komore”

Predloženi kandidati za članove Vijeća Hrvatske komore primalja su:

 • Erika Spirić, Varaždin
 • Iva Podhorsky Štorek, Zagreb
 • Marijana Ivančić, Vukovar
 • Karmen Cecarko-Vidović, Čakovec
 • Kristina Ladiš, Zagreb
 • Nikolina Tadić, Pula
 • Ivana Klimpak, Zagreb

Nakon provedenog javnog glasovanja za članove Vijeća Komore isti su jednoglasno izabrani.

Po završenom radnom dijelu Osnivačke Skupštine Hrvatske komore primalja prisutnima se još jednom obratio dr. Vibor Delić, svim izabranim članovima Vijeća kao i predsjednici Hrvatske komore primalja gđi Barbari Finderle, čestitao na osnutku Hrvatske komore primalja te ih pozvao na međusobnu suradnju u zajedničkom cilju razvoja struke primaljstva na dobrobit svih pacijentica te im zaželio uspješnost u daljnjem radu.

Osnivačka skupština je završila sa radom u 16:00 sati.

Zapisničar: Predsjednik Radnog predsjedništva:
Vesna Čorak Vibor Delić,dr.med.

Upišite se na mailing listu
i putem e-maila primajte
najnovije obavijesti!