Obrasci HKP-a

23. prosinca 2022.

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE DUPLIKATA ODOBRENJA ZA SAMOSTALAN RAD (LICENCE)/RJEŠENJA/JAVNE ISPRAVE

 * šalje se isključivo poštom illi osobnim dolaskom u ured Hrvatske komore primalja

17. srpnja 2018.

ZAMOLBA ZA INDIVIDUALNO PRIZNAVANJE BODOVA NA STRUČNIM EDUKACIJAMA

Poštovane kolegice,
povjerenstvo za stručna pitanja i trajno usavršavanje izradilo je novi zahtjev za individualno priznavanje bodova na edukacijama. Isti se mora koristiti za sve edukacije koje nisu u organizaciji Područnih vijeća naše Komore.

ZAHTJEV ZA ISPIS IZ REGISTRA

* šalje se isključivo poštom ili osobnim dolaskom u ured Hrvatske komore primalja

PRIJAVA STRUČNE EDUKACIJE

Pravna ili fizička osoba koja namjerava organizirati stručnu edukaciju mora najkasnije 30 dana prije njezina održavanja prijaviti stručnu edukaciju Komori.

1 2

Upišite se na mailing listu
i putem e-maila primajte
najnovije obavijesti!