Arhiva aktivnog sudjelovanje

10. rujna 2018.

Izmjene i dopune Pravilnika o provjeri znanja

Poštovane/i,
radi ostvarivanja cilja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću koji proizlazi iz odredaba Zakona o pravu na pristup informacijama, objavljuje se Prijedlog Izmjena i dopuna Pravilnika o provjeri znanja.
Sukladno članku 11. stavak 2. Zakona o pravu na pristup informacijama u nastavku dajemo obrazloženje Prijedloga Izmjena i dopuna Pravilnika.

Hrvatska komora primalja odlučila je izraditi Prijedlog Izmjena i dopuna Pravilnika o provjeri znanja budući su se pojavili novi slučajevi koje prema mišljenju predlagača zahtijevaju drugačije rješavanje.

Hrvatska komora primalja odlučila je izraditi prijedlog Izmjena i dopuna Pravilnika o provjeri znanja te se u članke 9. st. 4, čl. 14. st. 8 i čl. 15. st. 1. dodaje, da će Povjerenstvo za stručna pitanja i trajno usavršavanje donijeti odluku o obustavi postupka kako ne bi došlo do nedoumica prilikom rješavanja i donošenja odluka u slučajevima propisanim navedenim člancima.

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane koji žele dostaviti svoje prijedloge, primjedbe i komentare na predloženi tekst Prijedloga Izmjena i dopuna Pravilnika o provjeri znanja da to učine do ­­­­­­­­10.10.2018. godine  na e-mail adresu: [email protected]  s naznakom „Primjedbe na Izmjene i dopune Pravilnika o provjeri znanja“.

 

9. srpnja 2018.

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Hrvatske komore primalja

Poštovane/i,

radi ostvarivanja cilja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću  koji proizlazi iz odredaba Zakona o pravu na pristup informacijama, objavljuje se Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Hrvatske komore primalja.

Sukladno članku 11. stavak 2. Zakona o pravu na pristup informacijama u nastavku dajemo obrazloženje Prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Hrvatske komore primalja.

Hrvatska komora primalja odlučila je izraditi Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Hrvatske komore primalja, radi usklađivanja istog sa preporukama ministarstva nadležnog za zdravstvo i usklađivanja sa provedbenim aktima Hrvatske komore primalja.

 

Nadalje, budući da poslovni prostor, odnosno trenutno sjedište Ureda Komore nije primjereno za smještaj i zaštitu arhivskog gradiva Komore, Hrvatska komora primalja pristupila je i izmjenama i dopunama Statuta Hrvatske komore primalja iz razloga promjene sjedišta Ureda Komore.

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane koji žele dostaviti svoje prijedloge, primjedbe i komentare na predloženi tekst Odluke o Izmjenama i dopunama Statuta Hrvatske komore primalja da to učine zaključno do 08. kolovoza 2018. godine  na e-mail adresu: [email protected]  s naznakom „Primjedbe na Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Hrvatske komore primalja.“.

 

25. svibnja 2018.

PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENI STATUTA HRVATSKE KOMORE PRIMALJA

„Poštovane/i,

radi ostvarivanja cilja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću koji proizlazi iz odredaba Zakona o pravu na pristup informacijama, objavljuje se Prijedlog Odluke o izmjeni Statuta Hrvatske komore primalja.

Sukladno članku 11. stavku 2. Zakona o pravu na pristup informacijama u nastavku dajemo obrazloženje Prijedloga Odluke o izmjeni Statuta Hrvatske komore primalja;

Budući da poslovni prostor, odnosno trenutno sjedište Ureda Komore nije primjereno za smještaj i zaštitu arhivskog gradiva Komore, Hrvatska komora primalja pristupila je izmjeni Statuta Hrvatske komore primalja iz razloga promjene sjedišta Ureda Komore.

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane koji žele dostaviti svoje prijedloge, primjedbe i komentare na predloženi tekst Odluke o izmjeni Statuta Hrvatske komore primalja da to učine zaključno do 24. lipnja 2018. godine  na e-mail adresu: [email protected] s naznakom „Primjedbe na Prijedlog Odluke o izmjeni Statuta Hrvatske komore primalja“.“

19. siječnja 2018.

Prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Hrvatske komore primalja

Poštovane/i,

radi ostvarivanja cilja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću  koji proizlazi iz odredaba Zakona o pravu na pristup informacijama, objavljuje se Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Hrvatske komore primalja.

Sukladno članku 11. stavak 2. Zakona o pravu na pristup informacijama u nastavku dajemo obrazloženje Prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Hrvatske komore primalja.

Hrvatska komora primalja odlučila je izraditi Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Hrvatske komore primalja, radi usklađivanja istog sa preporukama ministarstva nadležnog za zdravstvo i usklađivanja sa provedbenim aktima Hrvatske komore primalja.

 

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane koji žele dostaviti svoje prijedloge, primjedbe i komentare na predloženi tekst Odluke o Izmjenama i dopunama Statuta Hrvatske komore primalja da to učine zaključno do 18. veljače 2018. godine  na e-mail adresu: [email protected]  s naznakom „Primjedbe na Prijedlog odluke o Izmjenama i dopunama Statuta Hrvatske komore primalja.“.

 

13. studenoga 2017.

Prijedlog Izmjena i dopuna Pravilnika o postupku upisa u Registre Hrvatske komore primalja

Poštovane/i,

radi ostvarivanja cilja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću koji proizlazi iz odredaba Zakona o pravu na pristup informacijama, objavljuje se prijedlog Izmjena i dopuna Pravilnika o postupku upisa u Registre Hrvatske komore  primalja.

Sukladno članku 11. stavku 2. Zakona o pravu na pristup informacijama u nastavku dajemo obrazloženje prijedloga Izmjena i dopuna Pravilnika o postupku upisa u Registre Hrvatske komore primalja.

Hrvatska komora primalja odlučila je izraditi prijedlog Izmjena i dopuna Pravilnika o postupku upisa u Registre Hrvatske komore  primalja kako bi odredbe o rokovima i posljedicama ne upotpune zahtjeva za ispis uskladila sa rokovima  i posljedicama propisanim u Zakonu o općem upravnom postupku.

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane koji žele dostaviti svoje prijedloge, primjedbe i komentare na predloženi tekst Izmjena i dopuna Pravilnika o postupku upisa u Registre da to učine do 13. prosinca 2017. godine  na e-mail adresu: [email protected] s naznakom „Primjedbe na Izmjene i dopune Pravilnika o postupku upisa u Registre Hrvatske komore primalja.“

 

29. rujna 2017.

Prijedlog Pravilnika o radu radne skupine za primaljsku praksu

Poštovane/i,

radi ostvarivanja cilja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću koji proizlazi iz odredaba Zakona o pravu na pristup informacijama, objavljuje se prijedlog Pravilnika o radu radne skupine za primaljsku praksu.

Sukladno članku 11. stavku 2. Zakona o pravu na pristup informacijama u nastavku dajemo obrazloženje o prijedlogu Pravilnika o radu radne skupine za primaljsku praksu.

Hrvatska komora primalja odlučila je izraditi prijedlog Pravilnika o radu radne skupine za primaljsku praksu kako bi jasno propisala sastav, način imenovanja, nadležnosti i način rada Radne skupine za davanje mišljenja o opravdanosti osnivanja, proširenja ili promjene djelatnosti, te promjene sjedišta privatne prakse, grupne prakse, zdravstvene ustanove i trgovačkog društva za obavljanje djelatnosti primaljstva.

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane koji žele dostaviti svoje prijedloge, primjedbe i komentare na predloženi tekst Pravilnika o radu radne skupine za primaljsku praksu da to učine do 29. listopada 2017. godine  na e-mail adresu: [email protected] s naznakom „Primjedbe na prijedlog Pravilnika o radu radne skupine za primaljsku praksu.

9. kolovoza 2017.

Prijedlog Izmjena i dopuna Pravilnika o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju odobrenja za samostalni rad

Poštovane/i,

radi ostvarivanja cilja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću koji proizlazi iz odredaba Zakona o pravu na pristup informacijama, objavljuje se Prijedlog Izmjena i dopuna Pravilnika o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju odobrenja za samostalni rad.

Sukladno članku 11. stavak 2. Zakona o pravu na pristup informacijama u nastavku dajemo obrazloženje Prijedloga Izmjena i dopuna Pravilnika.

Hrvatska komora primalja odlučila je izraditi Prijedlog Izmjena i dopuna Pravilnika o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju odobrenja za samostalni rad budući da su se pojavili novi slučajevi koje prema mišljenju predlagača zahtijevaju drugačije rješavanje.

Članci koji se u Pravilniku mijenjaju:

Člankom 14. predviđeni su slučajevi kada primalje moraju pristupiti provjeri znanja, a rok u kojem moraju pristupi provjeri znanja, kada se po položenom  stručnom  ispitu  nisu  učlanile u Komoru odnosno kada da se po uspješnom završetku temeljnog obrazovanja nisu učlanila u Komoru, smanjen je na 1 ( slovima : jednu) godinu.

Članak 15. Usklađen je sa nazivom novog Pravilnika o sadržaju, rokovima i postupku trajnog stručnog usavršavanja primalja, primalja-asistentica, primaljskih asistenata, prvostupnika/ica primaljstva i magistra primaljstva koji je stupio na snagu 18. studenog 2016.

Člankom 16. st. 2. predviđeni su novi slučajevi kada primalje mogu podnijeti zahtjev za obnavljanje odobrenja za samostalan rad, a rok u kojem mogu podnijeti zahtjev za obnavljanje smanjen je na 1 ( slovima : jednu) godinu.

Članak 16. st. 6. Usklađen je sa nazivom novog Pravilnika o sadržaju, rokovima i postupku trajnog stručnog usavršavanja primalja, primalja-asistentica, primaljskih asistenata, prvostupnika/ica primaljstva i magistra primaljstva koji je stupio na snagu 18. studenog 2016.

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane koji žele dostaviti svoje prijedloge, primjedbe i komentare na predloženi tekst Izmjena i dopuna Pravilnika o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju odobrenja za samostalni rad da to učine do 08. rujna 2017. godine  na e-mail adresu: [email protected]  s naznakom „Primjedbe na Izmjene i dopune Pravilnika o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju odobrenja za samostalni rad“.

Prijedlog Izmjena i dopuna Pravilnika o postupku upisa u registre Hrvatske komore primalja

Poštovane/i,

radi ostvarivanja cilja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću koji proizlazi iz odredaba Zakona o pravu na pristup informacijama, objavljuje se prijedlog Izmjena i dopuna Pravilnika o postupku upisa u registre Hrvatske komore primalja.

Sukladno članku 11. stavku 2. Zakona o pravu na pristup informacijama u nastavku dajemo obrazloženje prijedloga Izmjena i dopuna Pravilnika o postupku upisa u registre Hrvatske komore primalja.

Hrvatska komora primalja odlučila je izraditi prijedlog navedenih izmjena i dopuna kako bi uskladila Pravilnik o postupku upisa u registre Hrvatske komore primalja s drugim aktima Komore te kako bi propisala slučajeve u kojima se ispis iz registra Komore obavlja po službenoj dužnosti i na koji način.

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane koji žele dostaviti svoje prijedloge, primjedbe i komentare na predloženi tekst Izmjena i dopuna Pravilnika o postupku upisa u registre Hrvatske komore primalja  da to učine do 08. rujna 2017. godine  na e-mail adresu: [email protected] s naznakom „Primjedbe na prijedlog Izmjena i dopuna Pravilnika o postupku upisa u registre Hrvatske komore primalja.“

Prijedlog Izmjena i dopuna Odluke o upisnini te načinu utvrđivanja i visini iznosa članarine za članove Hrvatske komore primalja

Poštovane/i,

radi ostvarivanja cilja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću koji proizlazi iz odredaba Zakona o pravu na pristup informacijama, objavljuje se prijedlog Izmjena i dopuna Odluke o upisnini te načinu utvrđivanja i visini iznosa članarine za članove Hrvatske komore primalja.

Sukladno članku 11. stavku 2. Zakona o pravu na pristup informacijama u nastavku dajemo obrazloženje prijedloga Izmjena i dopuna Odluke o upisnini te načinu utvrđivanja i visini iznosa članarine za članove Hrvatske komore primalja.

Hrvatska komora primalja odlučila je izraditi prijedlog navedenih izmjena i dopuna kako bi uskladila Odluku o upisnini te načinu utvrđivanja i visini iznosa članarine za članove Hrvatske komore primalja s drugim aktima Komore te kako bi propisala iznos članarine za primalje koje su nosioci privatne prakse, grupne prakse, zdravstvene ustanove ili trgovačkog društva koje obavlja djelatnost primaljstva.

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane koji žele dostaviti svoje prijedloge, primjedbe i komentare na predloženi tekst Izmjena i dopuna Odluke o upisnini te načinu utvrđivanja i visini iznosa članarine za članove Hrvatske komore primalja da to učine do 08. rujna 2017. godine  na e-mail adresu: [email protected] s naznakom „Primjedbe na prijedlog Izmjena i dopuna Odluke o upisnini te načinu utvrđivanja i visini iznosa članarine za članove Hrvatske komore primalja.“

4. kolovoza 2017.

Izmjene i dopune Pravilnika o sadržaju, rokovima i postupku trajnog stručnog usavršavanja

Poštovane/i,

radi ostvarivanja cilja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću  koji proizlazi iz odredaba Zakona o pravu na pristup informacijama, objavljuje se Prijedlog Izmjene i dopune Pravilnika o sadržaju, rokovima i postupku trajnog stručnog usavršavanja primalja, primalja-asistentica, primaljskih asistenata, prvostupnika/ica primaljstva i magistra primaljstva.

Sukladno članku 11. stavak 2. Zakona o pravu na pristup informacijama u nastavku dajemo obrazloženje Prijedloga ovog Pravilnika.

Hrvatska komora primalja odlučila je izraditi prijedlog Izmjena i dopuna Pravilnika o sadržaju, rokovima i postupku trajnog stručnog usavršavanja primalja, primalja-asistentica, primaljskih asistenata, prvostupnika/ica primaljstva i magistra primaljstva te da se u isti u čl. 6. st. 4. stavi općeniti naziv edukacije „kardiopulmonalna reanimacija“ kako ne bi bilo nedoumica da li primalje moraju imati 4 ili 5 obveznih predavanja.

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane koji žele dostaviti svoje prijedloge, primjedbe i komentare na predloženi tekst Izmjena i dopuna Pravilnika o sadržaju, rokovima i postupku trajnog stručnog usavršavanja primalja, primalja-asistentica, primaljskih asistenata, prvostupnika/ica primaljstva i magistra primaljstva da to učine do 03. rujna 2017. godine  na e-mail adresu: [email protected]  s naznakom „Primjedbe na prijedlog Izmjena i dopuna Pravilnika o sadržaju, rokovima i postupku trajnog stručnog usavršavanja primalja, primalja-asistentica, primaljskih asistenata, prvostupnika/ica primaljstva i magistra primaljstva.“

27. lipnja 2017.

Prijedlog Poslovnika o radu Stručnog vijeća Hrvatske komore primalja

Poštovane/i,

radi ostvarivanja cilja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću  koji proizlazi iz odredaba Zakona o pravu na pristup informacijama, objavljuje se Prijedlog Poslovnika o radu Stručnog vijeća Hrvatske komore primalja.

Sukladno članku 11. stavak 2. Zakona o pravu na pristup informacijama u nastavku dajemo obrazloženje Prijedloga ovog Poslovnika.

Hrvatska komora primalja odlučila je izraditi prijedlog Poslovnika o radu Stručnog vijeća Hrvatske komore primalja budući da je isto propisano člankom 27. Statuta.

Poslovnikom o radu Stručnog vijeća uređuje se sastav i konstituiranje Stručnog vijeća, djelokrug rada, prava i dužnosti, način sazivanja, odlučivanja i glasovanja na sjednicama te vođenje zapisnika.

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane koji žele dostaviti svoje prijedloge, primjedbe i komentare na predloženi tekst Poslovnika o radu Stručnog vijeća da to učine do 27. srpnja 2017. godine  na e-mail adresu: [email protected]  s naznakom „Primjedbe na prijedlog Poslovnika o radu Stručnog vijeća Hrvatske komore primalja.“

31. svibnja 2017.

PRAVILNIK O IZDAVANJU DUPLIKATA ODOBRENJA ZA SAMOSTALAN RAD (LICENCE) I/ILI RJEŠENJA O IZDAVANJU/OBNAVLJANJU ODOBRENJA ZA SAMOSTALAN RAD (LICENCE) U SLUČAJU GUBITKA, OTUĐENJA, OŠTEĆENJA ILI UNIŠTENJA

Poštovane/i,

radi ostvarivanja cilja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću koji proizlazi iz odredaba Zakona o pravu na pristup informacijama, objavljuje se Prijedlog Pravilnika o izdavanju duplikata Odobrenja za samostalan rad (licence) i/ili Rješenja o izdavanju/obnavljanju Odobrenja za samostalan rad (licence) u slučaju gubitka, otuđenja, oštećenja ili uništenja.

Sukladno članku 11. stavak 2. Zakona o pravu na pristup informacijama u nastavku dajemo obrazloženje Prijedloga ovog Pravilnika.

Prijedlog Pravilnika o izdavanju duplikata Odobrenja za samostalan rad (licence) i/ili Rješenja o izdavanju/obnavljanju Odobrenja za samostalan rad (licence) u slučaju gubitka, otuđenja, oštećenja ili uništenja propisuje postupak izdavanja duplikata u slučaju gubitka, otuđenja, oštećenja ili uništenja javnih isprava koje izdaje Hrvatska komora primalja u upravnom postupku.

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane koji žele dostaviti svoje prijedloge, primjedbe i komentare na predloženi tekst Pravilnika o izdavanju duplikata Odobrenja za samostalan rad (licence) i/ili Rješenja o izdavanju/obnavljanju Odobrenja za samostalan rad (licence) u slučaju gubitka, otuđenja, oštećenja ili uništenja da to učine do 30. lipnja 2017. godine  na e-mail adresu: [email protected] s naznakom „Primjedbe na prijedlog Pravilnika o izdavanju duplikata Odobrenja za samostalan rad (licence) i/ili Rješenja o izdavanju/obnavljanju Odobrenja za samostalan rad (licence) u slučaju gubitka, otuđenja, oštećenja ili uništenja.“

24. svibnja 2017.

Prijedlog Izmjena i dopuna Pravilnika o izboru tijela Hrvatske komore primalja

Poštovane/i,

radi ostvarivanja cilja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću  koji proizlazi iz odredaba Zakona o pravu na pristup informacijama, objavljuje se prijedlog Izmjena i dopuna Pravilnika o izboru tijela Hrvatske komore primalja.

Sukladno članku 11. stavku 2. Zakona o pravu na pristup informacijama u nastavku dajemo obrazloženje;

Hrvatska komora primalja odlučila je izraditi Prijedlog Izmjena i dopuna Pravilnika o izboru tijela Hrvatske komore primalja budući da su se pojavili novi slučajevi koji prema mišljenju predlagača zahtijevaju drugačije rješavanje.

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane koji žele dostaviti svoje prijedloge, primjedbe i komentare na predloženi tekst Izmjena i dopuna Pravilnika o izboru tijela Hrvatske komore primalja da to učine do 23.06.2017. godine  na e-mail adresu: [email protected]  s naznakom „Primjedbe na prijedlog Izmjena i dopuna Pravilnika o izboru tijela Hrvatske komore primalja“.

8. svibnja 2017.

PRAVILNIK O POSTUPKU I UVJETIMA ZA PRIZNAVANJE INOZEMNIH STRUČNIH KVALIFIKACIJA

Poštovane/i,

radi ostvarivanja cilja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću  koji proizlazi iz odredaba Zakona o pravu na pristup informacijama, objavljuje se Prijedlog Pravilnika o postupku i uvjetima za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija.

Sukladno članku 11. stavak 2. Zakona o pravu na pristup informacijama u nastavku dajemo obrazloženje Prijedloga ovog Pravilnika.

Pravilnikom o postupku i uvjetima za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija propisan je postupak pokretanja priznavanja, potrebna dokumentacija, tko provodi postupak priznavanja inozemne stručne kvalifikacije u Hrvatskoj komori primalja te postupak donošenja rješenja.

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane koji žele dostaviti svoje prijedloge, primjedbe i komentare na predloženi tekst Pravilnika o postupku i uvjetima za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija da to učine do 07. lipnja 2017. godine  na e-mail adresu: [email protected]  s naznakom „Primjedbe na prijedlog Pravilnika o postupku i uvjetima za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija.“

2. svibnja 2017.

PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA PRAVILNIKA O POSTUPKU UPISA O REGISTRE HRVATSKE KOMORE PRIMALJA

Poštovane/i,

radi ostvarivanja cilja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću  koji proizlazi iz odredaba Zakona o pravu na pristup informacijama, objavljuje se Prijedlog Izmjena i dopuna Pravilnika o postupku upisa o registre Hrvatske komore primalja.

Sukladno članku 11. stavak 2. Zakona o pravu na pristup informacijama u nastavku dajemo obrazloženje Prijedloga Izmjena i dopuna Pravilnika.

Hrvatska komora primalja odlučila je izraditi Prijedlog Izmjena i dopuna Pravilnika o postupku upisa o registre Hrvatske komore primalja budući da su se pojavili novi slučajevi koje prema mišljenju predlagača zahtijevaju drugačije rješavanje.

Članci koji su u novom Pravilniku mijenjani:

Člankom 2. stavka 7. predviđeni su slučajevi kada primalje moraju pristupiti provjeri znanja, a rok u kojem moraju pristupi provjeri znanja,  kada da se po uspješnom završetku temeljnog obrazovanja nisu učlanila u Komoru, smanjen je na 1 ( slovima : jednu) godinu.

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane koji žele dostaviti svoje prijedloge, primjedbe i komentare na predloženi tekst Izmjena i dopuna Pravilnika o postupku upisa u registre Hrvatske komore primalja da to učine do 01.lipnja 2017. godine  na e-mail adresu: [email protected]  s naznakom „Primjedbe na Izmjene i dopune Pravilnika o postupku upisa u registre Hrvatske komore primalja”.

PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA PRAVILNIKA O IZDAVANJU, OBNAVLJANJU I ODUZIMANJU ODOBRENJA ZA SAMOSTALNI RAD

Poštovane/i,

radi ostvarivanja cilja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću  koji proizlazi iz odredaba Zakona o pravu na pristup informacijama, objavljuje se Prijedlog Izmjena i dopuna Pravilnika o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju odobrenja za samostalan rad.

Sukladno članku 11. stavak 2. Zakona o pravu na pristup informacijama u nastavku dajemo obrazloženje Prijedloga Izmjena i dopuna Pravilnika.

Hrvatska komora primalja odlučila je izraditi Prijedlog Izmjena i dopuna Pravilnika o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju odobrenja za samostalan rad budući da su se pojavili novi slučajevi koje prema mišljenju predlagača zahtijevaju drugačije rješavanje.

Članci koji su u novom Pravilniku mijenjani:

U  člancima 1.;2.;7.;8.;9.;10.;11.;13.;16.;17.;18. naziv primalja usklađen je nazivom „primalja“ sukladno Zakonu o primaljstvu.

Člankom 14. predviđeni su slučajevi kada primalje moraju pristupiti provjeri znanja, a rok u kojem moraju pristupi provjeri znanja, kada se po  položenom  stručnom  ispitu  nisu  učlanile u Komoru odnosno kada da se po uspješnom završetku temeljnog obrazovanja nisu učlanila u Komoru, smanjen je na 1 ( slovima : jednu) godinu.

Članak 15. usklađen je sa nazivom novog Pravilnika o sadržaju, rokovima i postupku trajnog stručnog usavršavanja primalja, primalja-asistentica, primaljskih asistenata, prvostupnika/ica primaljstva i magistra primaljstva koji je stupio na snagu 18. studenog 2016.

Člankom 16. st. 2. predviđeni su novi slučajevi kada primalje mogu podnijeti zahtjev za obnavljanje odobrenja za samostalan rad a rok u kojem mogu podnijeti zahtjev za obnavljanje smanjen je na 1 ( slovima : jednu) godinu.

Članak 16. st. 6. usklađen je sa nazivom novog Pravilnika o sadržaju, rokovima i postupku trajnog stručnog usavršavanja primalja, primalja-asistentica, primaljskih asistenata, prvostupnika/ica primaljstva i magistra primaljstva koji je stupio na snagu 18. studenog 2016.

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane koji žele dostaviti svoje prijedloge, primjedbe i komentare na predloženi tekst Izmjena i dopuna Pravilnika o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju odobrenja za samostalan rad da to učine do 01. lipnja 2017. godine  na e-mail adresu: [email protected]  s naznakom „Primjedbe na Izmjene i dopune Pravilnika o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju odobrenja za samostalan rad“.

24. travnja 2017.

PRIJEDLOG PRAVILNIKA O PROVJERI ZNANJA

Poštovani/e,

Hrvatska komora primalja odlučila je izraditi novi prijedlog Pravilnika o provjeri znanja budući da su se pojavili novi slučajevi koje prema mišljenju predlagača zahtijevaju pristupanje provjeri znanja.

Članci koji su u novom Pravilniku mijenjani;

Članak 1. Usklađen je sa nazivom „primalja“ sukladno Zakonu o primaljstvu,

Članak 2. predviđeni su novi slučajevi kada primalje moraju pristupiti provjeri znanja a rok u kojem moraju pristup provjeri znanja smanjen je na 1 godinu.

Članak 4. Propisan je pobliže sastav Ispitne komisije, način određivanje iste i način zamijene članova Ispitne komisije u slučaju opravdanog razloga

Člankom 6.-16. propisan je pobliže postupak podnošenja i postupanja sa Zahtjevom za provjeru znanja.

Člankom 18. – 19.u prijelaznim i završnim odredbama  propisano je da će se postupci pokrenuti do dana stupanja na snagu ovog Pravilnika dovršiti prema odredbama Pravilnika o provjeri znanja od 19.

Zahtjev za provjeru Znanja sastavni je dio ovog Pravilnika.

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane koji žele dostaviti svoje prijedloge, primjedbe i komentare na predloženi tekst Pravilnika o Provjeri znanja da to učine do 23.05.2017. godine  na e-mail adresu: [email protected]  s naznakom „Primjedbe na Pravilnik o provjeri znanja.“

19. prosinca 2016.

Prijedlozi Pravilnika i Odluke

Poštovani,

Radi ostvarivanja cilja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću  koji proizlazi iz odredaba Zakona o pravu na pristup informacijama, objavljuje se prijedlog Pravilnika o postupku i načinu davanja mišljenja o opravdanosti osnivanja, privatne prakse, grupne prakse, zdravstvene ustanove i trgovačkog društva za obavljanje djelatnosti primaljstva, prijedlog  Pravilnika o načinu isticanja naziva i oglašavanju privatne prakse, grupne prakse, zdravstvene ustanove, trgovačkog društva i druge pravne osobe u privatnom vlasništvu koja obavlja djelatnost primaljstva i prijedlog Odluke o visini troškova postupka davanja mišljenja o opravdanosti osnivanja privatne prakse, grupne prakse, zdravstvene ustanove i trgovačkog društva za obavljanje djelatnosti primaljstva.

Sukladno članku 11. stavak 2. Zakona o pravu na pristup informacijama u nastavku dajemo obrazloženje gore navedenih Prijedloga.

Donošenjem Pravilnika o postupku i načinu davanja mišljenja o opravdanosti osnivanja, privatne prakse, grupne prakse, zdravstvene ustanove i trgovačkog društva za obavljanje djelatnosti primaljstva otvara se mogućnost prvostupnicama primaljstva osnivanje Privatne prakse koja je propisana člankom 24. Zakona o primaljstvu. Odredbe Zakona o primaljstvu usklađene su sa Direktivom 2005/36/EZ.

Osim gore navedenog prijedloga Pravilnika, otvaramo savjetovanje i o prijedlogu Pravilnika o načinu isticanja naziva i oglašavanju privatne prakse, grupne prakse, zdravstvene ustanove, trgovačkog društva i druge pravne osobe u privatnom vlasništvu koja

obavlja djelatnost primaljstva i prijedlogu Odluke o visini troškova postupka davanja mišljenja o opravdanosti osnivanja privatne prakse, grupne prakse, zdravstvene ustanove i trgovačkog društva za obavljanje djelatnosti primaljstva.

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane koji žele dostaviti svoje prijedloge, primjedbe i komentare na predložene tekstove Pravilnika i Odluke da to učine do 18. siječnja 2017. godine  na e-mail adresu: [email protected]  s naznakom na koji se Pravilnik ili Odluku odnosi Vaša primjedba, komentar ili prijedlog.

5. listopada 2016.

Prijedlog Pravilnika o sadržaju, rokovima i postupku trajnog stručnog usavršavanja primalja, primalja-asistentica, primaljskih asistenata, prvostupnika/ica primaljstva i magistra primaljstva

Poštovani,

radi ostvarivanja cilja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću  koji proizlazi iz odredaba Zakona o pravu na pristup informacijama, objavljuje se Prijedlog Pravilnika o sadržaju, rokovima i postupku trajnog stručnog usavršavanja primalja, magistra primaljstva, prvostupnika/ica primaljstva, primalja-asistentica i primaljskih asistenata.

Sukladno članku 11. stavak 2. Zakona o pravu na pristup informacijama u nastavku dajemo obrazloženje Prijedloga Pravilnika.

 

U izradu novog Pravilnika krenuli smo zbog sveobuhvatne revizije sustava trajnog stručnog usavršavanja Hrvatske komore primalja čija potreba nam se nametnula tijekom ovih 6 godina a posebice nakon prvog relicenciranja primalja.

Uvedeni su neki novi oblici trajne stručne edukacije i revidirao se sustav bodovanja edukacija. Nazivlje primalja smo uskladili na način da se odnosi i na muški rod i uskladili smo naziv primalja se onim nazivljem koji je propisan Zakonom o primaljstvu.

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane koji žele dostaviti svoje prijedloge, primjedbe i komentare na predloženi tekst Prijedlog Pravilnika o sadržaju, rokovima i postupku trajnog stručnog usavršavanja primalja, magistra primaljstva, prvostupnika/ica primaljstva, primalja-asistentica i primaljskih asistenata da to učine do 04. studenog 2016. godine  na e-mail adresu: [email protected]  s naznakom „Primjedbe na Prijedlog Pravilnika o sadržaju, rokovima i postupku trajnog stručnog usavršavanja primalja, magistra primaljstva, prvostupnika/ica primaljstva, primalja-asistentica i primaljskih asistenata“

Savjetovanje je otvoreno do: 04. studenog 2016.

30. rujna 2016.

PRIJEDLOG PRAVILNIKA O POSTUPKU UPISA U REGISTRE HRVATSKE KOMORE PRIMALJA

Poštovani,

radi ostvarivanja cilja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću  koji proizlazi iz odredaba Zakona o pravu na pristup informacijama, objavljuje se Prijedlog Pravilnika o postupku upisa u Registre Hrvatske komore primalja.

Sukladno članku 11. stavak 2. Zakona o pravu na pristup informacijama u nastavku dajemo obrazloženje Prijedloga Pravilnika.

U izradu novog Pravilnika o postupku upisa u Registre Hrvatske komore primalja prvenstveno smo  krenuli smo nakon zaprimljenog tumačenja članka 133. Zakona o zdravstvenoj zaštiti od strane Ministarstva zdravlja prema kojem prvostupnica primaljstva odnosno prvostupnik primaljstva koja/i je završila/o obrazovanje prema integriranom curriculumu sukladno odredbama  Zakona o zdravstvenoj zaštiti nije u obvezi obavljati pripravnički staž i polagati stručni ispit. Sukladno zaprimljenom mišljenju promijenili smo odredbe Pravilnika vezano za postupak upisa u Registre Komore vezano za dostavu dokaza odnosno dokumenata temeljem kojih se vrši upis u Hrvatsku komoru primalja.

Isto tako sukladno mišljenju Ministarstva zdravlja određeno je tijelo/a koje odlučuje o postupku upisa, spornih upisa i ispisa te nadležno tijelo za žalbu protiv Rješenja o upisima i ispisima u Registar.

Nadalje, Pravilnikom smo regulirali slučajeve kada se  primalja, primalja-asistentica, primaljski asistent, prvostupnica/ik primaljstva ili magistra/magistar primaljstva, po položenom stručnom ispitu, nije učlanila/o u Komoru duže od 1 (jedne) godine odnosno u slučaju da se po uspješnom završetku temeljnog obrazovanja nije učlanio/la u Komoru duže od 3 (tri) godine. Prijedlogom Pravilnika iste/i se upućuju na provjeru znanja pred Ispitnom komisijom Komore primalja. Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku rodno smo osvijestili, tako da se odnose i na ženski i na muški rod te smo jasno propisali postupak ispisa iz Registara Komore.

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane koji žele dostaviti svoje prijedloge, primjedbe i komentare na predloženi tekst Pravilnika o postupku upisa u Registre Hrvatske komore primalja da to učine do 30. listopada 2016. godine  na e-mail adresu: [email protected]  s naznakom „Primjedbe na Pravilnik o postupku upisa u Registre Hrvatske komore primalja.“

1 2 3 4

Upišite se na mailing listu
i putem e-maila primajte
najnovije obavijesti!