Obavijest za članove/ice HKP

By 21. svibnja 2021.Obavijesti

Molimo članove/ice HKP koji se ove godine relicenciraju da Zahtjev za obnavljanje licence podnesu najranije 3 mjeseca prije isteka licence, a najkasnije 30 dana prije isteka licence. Ukoliko Zahtjev podnesete ranije od 3 mjeseca prije isteka licence, morati ćemo ga odbaciti kao preuranjenog te ćete ga morati ponovno podnijeti kada za to dođe vrijeme. Zahtjev za obnavljanje licence se nalazi OVDJE te ga možete podnijeti poštom ili osobno.