Obavijest članovima/icama Hrvatske komore primalja

By 1. travnja 2021.Obavijesti

Poštovani/e članovi/ice,

zbog proglašene epidemije bolesti COVID-19 te nemogućnosti fizičkog odlaska na edukacije u neprekinutom razdoblju od 12 mjeseci, Povjerenstvo za stručna pitanja i trajno usavršavanje Hrvatske komore primalja dana 31.03.2021. godine donijelo je odluku da se umanjuje broj bodova potrebnih za relicenciranje svim članovima/icama Hrvatske komore primalja i to za 15 bodova, tj. 7.5 bodova vezanih uz primaljsku djelatnost i 7.5 bodova po slobodnom izboru iz srodnih struka, a koje umanjenje se odnosi na licencno razdoblje članova/ica u trenutku donošenja ove Odluke. Umanjenje se ne odnosi na obvezu prikupljanja bodova prisustvom jednoj vrsti edukacije na kojoj je minimalno jedna tema iz područja etike u primaljstvu, jedna tema iz područja zakonodavstva u primaljstvu, jedna tema iz kardiopulmonalne reanimacije i jedna tema iz područja psihologije.