Zahtjev za donacijom područja stradala od potresa

By 22. ožujka 2021.Obavijesti

Na temelju Odluke Vijeća Hrvatske komore primalja donesene na sjednici Vijeća održanoj dana 12. siječnja 2020. godine objavljuje se sljedeći:

POZIV ZA DOSTAVU DOKUMENTACIJE

 Svi članovi Hrvatske komore primalja čije su nekretnine stradale u potresu na području Područnog vijeća Sisačko-moslavačke županije HKP koji redovito izvršavaju članske obveze, pozivaju se da radi ostvarivanja prava na novčanu donaciju dostave:

– zahtjev,
– dokument iz kojeg je vidljiv stupanj oštećenja (neuporabljivo, privremeno neuporabljivo ili uporabljivo) izdan od nadležnog tijela lokalne ili područne samouprave,
– izvadak iz zemljišnih knjiga iz kojeg je vidljiva činjenica vlasništva ili suvlasništva oštećenog stambenog objekta,
– potvrdu o prijavi prebivališta/ boravišta iz koje je vidljivo kako je prebivalište/ boravište prijavljeno na području PV Sisačko-moslavačke županije,
– presliku vjenčanog lista ukoliko je bračni drug ili izvanbračni partner vlasnik oštećenog stambenog objekta,
– ukoliko je izvanbračni partner vlasnik oštećenog stambenog objekta potrebno je priložiti potvrdu o prijavi prebivališta/ boravišta izvanbračnog partnera iz koje je vidljivo da su i članica Komore i izvanbračni partner prijavljeni na istoj adresi, te Izjavu danu kod javnog bilježnika, pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću, uz dva svjedoka o izvanbračnoj zajednici i zajedničkom kućanstvu na adresi oštećenog stambenog objekta
– presliku kartice računa.

Hrvatska komora primalja zaprimati će zahtjeve za novčanu donaciju do 01. lipnja 2021. godine.
Odluke o pojedinačnim zahtjevima kao i o iznosima novčane donacije donijeti će posebno imenovana Radna skupina po svakom pojedinačno zaprimljenom zahtjevu.

Sve zamolbe podnose se putem e-mail adrese [email protected] ili poštanskim putem, Hrvatskoj komori primalja, Ulica grada Mainza 11, 4. kat, 10 000 Zagreb. Podnositelji zahtjeva biti će obaviješteni o odluci o zahtjevima u roku od 30 dana od dana podnošenja potpunog zahtjeva.