PBZ akcijska ponuda nenamjenskih kredita za članove/ice Hrvatske komore primalja

By 4. ožujka 2024.Obavijesti

Akcijska ponuda traje u periodu od ponedjeljka 04.03.2024. (od kada je osigurana i tehnička podrška) do petka 31.05.2024., a odnosi se na nenamjenske kredite (isključivo uz CPI) i uz fiksnu kamatnu stopu.