DOBROVOLJNO ČLANSTVO U HRVATSKOJ KOMORI PRIMALJA

By 25. listopada 2022.Obavijesti

Vijeće Hrvatske komore primalja je na 41. sjednici održanoj dana 08.10.2022. donijelo Pravilnik o dobrovoljnom članstvu kojim se uspostavlja institut dobrovoljnog članstva u Hrvatskoj komori primalja te se uređuju uvjeti i način provođenja dobrovoljnog članstva u Komori. Prema navedenom pravilniku u Komoru se kao dobrovoljni članovi mogu učlaniti sve primalje koje imaju pravo na upis u obvezne registre Komore, a ne rade na poslovima primaljstva te posjeduju valjano odobrenje za samostalni rad jedne od komora u zdravstvu ili valjanu dozvolu za rad Hrvatske komore dentalne medicine.

Pravilnik o dobrovoljnom članstvu možete vidjeti ovdje: https://www.komora-primalja.hr/wp-content/uploads/2022/10/Pravilnik-o-dobrovoljnom-clanstvu.pdf, a ukoliko želite i zadovoljavate uvjete za dobrovoljnog člana zahtjev možete naći ovdje: https://www.komora-primalja.hr/wp-content/uploads/2022/10/Zahtjev-za-dobrovoljno-clanstvo.pdf