6. Simpozij Hrvatske udruge grupa za potporu dojenju

By 22. ožujka 2022.Obavijesti

Poštovane kolegice i kolege, poštovani prijatelji dojenja,
Hrvatska udruga grupa za potporu dojenju HUGPD održati će u petak 08. travnja 2022.g. od 9,30 do 14,00 sati 6. Simpoziji o dojenju naslova „Majčino mlijeko – najdragocjeniji resurs za novorođenčad i malu djecu“  – Stručna podrška u dojenju osigurati će prevladavanje poteškoća!

Simpoziji će se i ove godine održati online, u virtualnom obliku radi postojećih epidemioloških prilika.
Zdravstveni djelatnici koji sudjeluju u pružanju direktne podrške trudnicama i majkama sa malom djecom u dojenju trebaju biti informirani i imati dostupnost najnovijim informacijama o dojenju kako bi osigurali da majke koje to žele i trebaju imaju osiguranu najbolju moguću skrb i da im se omogući da ostvare uspješno dojenje.
Zato smo i ove godine pripremili interesantan program sa predavanjima i temama sa kojima se vrlo često susrećemo u našem svakodnevnom radu.
Simpoziji je namijenjen svim zdravstvenim djelatnicima koji sudjeluju u osiguravanju podrške u dojenju – patronažnim sestrama, primaljama, timovima u primarnoj zdravstvenoj zaštiti – pedijatrima, ginekolozima i liječnicima obiteljske medicine.

K O T I Z A C I J A
Za sve sudionike potrebno je uplatiti kotizaciju do 06. travnja  2022. u iznosu od 100,00 kuna na broj žiro računa udrugeHR 5223 60000 11022 74939 sa napomenom – kotizacija za 6. Simpozij HUGPD-a.
Prijave se primaju do 06. travnja  2022.g. isključivo putem on-line obrasca koji se nalazi i na web stranici HUGPD-a !