Simpozij “Cijepljenje djece i mladih protiv COVID – Rijeka 19, 21.12.2021

By 16. prosinca 2021.Obavijesti

Simpozij “Cijepljenje djece i mladih protiv COVID – 19 – zaštita od bolesti i posljedica, protuepidemijski, psihološki i društveni doprinos.“ će se održati 21.12.2021. od 13 do 19 sati na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci u predavaoni 1, putem video zida u dvorani 2, te on – line. Radi se o “hibridnom” simpoziju koji će biti prenošen online putem internet streaminga, a svi sudionici se trebaju registrirati i ispuniti obrazac za registraciju. Simpozij je u potpunosti besplatan, a održava se u organizaciji Nastavnog Zavoda za javno zdravstvo, Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci,  Hrvatske liječničke komore, Kliničkog bolničkog centra Rijeka i  Doma zdravlja PGŽ-a.

Članice Hrvatske komore primalja koje će sudjelovati na simpoziju mogu tražiti bodovanje simpozija podnošenjem Komori ZAMOLBE ZA INDIVIDUALNO PRIZNAVANJE BODOVA NA STRUČNOJ EDUKACIJI te priložiti certifikat/potvrdnicu o sudjelovanju u roku 30 dana od dana održane edukacije.