Pokrećemo javnozdravstvenu kampanju o cijepljenju

By 14. siječnja 2021.18 siječnja, 2021Obavijesti

Devet komora u zdravstvu pokreće kampanju „Imaš znanje, budi primjer!“ čiji cilj je informirati zdravstvene djelatnike o cijepljenju protiv virusa SARS-CoV-2.

Pokrećemo javnozdravstvenu kampanju o cijepljenju

Hrvatska komora primalja sa osam komora u zdravstvu pokreće javnozdravstvenu kampanju „Imaš znanje, budi primjer!“ čiji cilj je dodatno informirati zdravstvene djelatnike o važnosti i svim aspektima cijepljenja protiv virusa SARS-CoV-2.

Nositelji kampanje
Nositelji ove kampanje pored HKP su Hrvatska liječnčika komora, Hrvatska komora medicinskih sestara, Hrvatska komora psihologa, Hrvatska ljekarnička komora, Hrvatska komora dentalne medicine, Hrvatska komora fizioterapeuta, Hrvatska komora medicinskih biokemičara i Hrvatska Komora zdravstvenih radnika. Kampanja je započela provođenjem ankete među članovima komora o stavovima o cijepljenju. Ako već niste, ispunite anketu! Komora vam je poslala mail s pozivom na ispunjavanje ankete i linkom.
Javnozdravstvena kampanja će trajati četiri mjeseca i pratiti proces cijepljenja zdravstvenih radnika. Logo kampanje je IgG protutijelo kao simbol imunološkog odgovora protiv SARS-CoV-2 virusa.

Sadržaji kampanje
Uz mrežnu stranicu kampanje koja će biti objavljena javnost sljedeći tjedan, kampanja će se sastojati od komunikacije i objava na društvenim mrežama zdravstvenih komora (Facebook, Twitter, Youtube), edukativnih video filmova, webinara za zdravstvene djelatnike, blogova eminentnih stručnjaka različitih profila u zdravstvu, cijelog niza odgovora na pitanja koja će postavljati članovi komora, objava u masovnim medijima te tekstova u komorskim glasilima kao i plakata u zdravstvenim ustanovama.

Podržavatelji i zagovaratelji kampanje
Ova kampanja ima brojne podržavatelje i zagovaratelje, a radi se o najvišim državnim institucijama, obrazovnim institucijama, udruženjima različitih profila zdravstvenih radnika, kao i mnogim eminentnim hrvatskim i svjetskim stručnjacima i znanstvenicima.

Podržavatelji kampanje „Imaš znanje, budi primjer!“ do sada su:

Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske
Hrvatski zavod za javno zdravstvo
Hrvatska agencija za lijekove i medicinske proizvode
Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Medicinski fakultet Sveučilišta u Osijeku
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
Hrvatski liječnički zbor (HLZ)
Hrvatsko društvo za infektivne bolesti HLZ-a
Hrvatsko epidemiološko društvo HLZ-a
Hrvatsko društvu za medicinsku biokemiju i laboratorijsku medicine
Hrvatsko farmaceutsko društvo
Hrvatsko imunološko društvo
Hrvatski liječnički sindikat
Sindikat medicinskih biokemičara Hrvatske
Sindikat fizioterapeuta i radnih terapeuta Hrvatske
Hrvatska udruga bolničkih liječnika (HUBOL)
Udruga za promicanje edukacije fizioterapeuta
Udruga privatnih poslodavaca u fizikalnoj terapiji Hrvatske
Koordinacija hrvatske obiteljske medicine (KOHOM)
Medicinska škola u Rijeci
Zdravstveno veleučilište Zagreb
Hrvatska udruga za primicanje primaljstva

Kampanja je također već skupila niz uglednih zagovaratelja, koji će se u nju aktivno uključiti svojim stručnim tekstovima i materijalima.
Zagovaratelji kampanje su:

doc.dr.sc. Ana Barač, dr.med.
Marinela Burek, primalja
Ivan Brtičević, , bacc. physioth.
prof. dr.sc. Jerka Dumić, dipl.ing.med.biochem.
prof.dr.sc. Ivan Đikić, dr.med.
Zoran Filipović, bacc.physioth.
Mario Gazić, mag.med.techn.
dr.sc. Magdalena Grce
prof.dr.sc. Danka Grčević, dr.med.
dr.sc. Maja Jakševac Mikša, mag.pharm.
prof.dr.sc. Stipan Jonjić, dr.med.
doc.dr.sc. Vanda Juranić Lisnić, dipl.ing.biotech.
doc.dr.sc. Vladimir Krajinović, dr.med.
prof.dr.sc. Astrid Krmpotić, dr.med.
Banana Kunina, bacc.obs.
prof.dr.sc. Pero Lučin, dr.med.
dr.sc. Krešimir Luetić, dr.med.
Željana Margan Koletić, mag.pharm.
prof.dr.sc. Igor Mezić
sc. Nikica Mirošević Škvrce, mag.pharm.
Tomislav Perica, mag. physioth
Iva Podhorsky Štorek, bacc.obs.
prof.dr.sc. Bojan Polić, dr.med.
prof.dr.sc. Kristijan Ramadan, dr.vet.med.
doc.dr.sc. Marija Santini, dr.med.
prof.dr.sc. Vlatko Silobrčić, dr.med.
dr.sc. Marko Skelin, mag.pharm
prof.dr.sc. Mihaela Skobe, mag.biol.mol.
Ana Soldo, mag.pharm.
Saša Srića, dr.med.
Martina Šepetavc, mag.pharm.
Ivana Šmit, dr. med.
doc.dr.sc. Tihomir Štefanec, dr.med.
mr.sc. Darko Takač, mag.pharm.
prof.dr.sc. Janoš Terzić, dr.med.
prof.dr.sc. Andrej Trampuž, dr.med.
prof.dr.sc. Siniša Volarević, dr.med.
Jasminka Vugec Mihok, mag.pharm.
prim. Boris Ujević, dr.med.
dr.sc. Domagoj Vučić, dr.med.
dr.sc. Oliver Vugrek, mag.biol.mol
prof.dr.sc. Felix Wensveen, dipl.biolog.

Cijepljenje predstavlja najuspješniju javnozdravstvenu mjeru, koja spašava i spasila je više ljudskih života od bilo koje druge medicinske intervencije u povijesti medicine!
Na zdravstvenim radnicima je najveća odgovornost. Zdravlje je područje vaše kompetencije i stručnosti.
Imate znanje, budite primjer! Cijepite se!

Pokrećemo javnozdravstvenu kampanju o cijepljenju