Obavijest za članove/ice Hrvatske komore primalja

By 24. srpnja 2020.Obavijesti

Pozivamo sve zainteresirane da se registriraju na webinar koji će se održati 28. srpnja 2020. godine u organizaciji Jhpiego-a, međunarodne neprofitne zdravstvene organizacije koja je povezana za Sveučilištem Johns Hopinks. Webinar će se održati na engleskom jeziku. Tema webinara biti će seksualno i reproduktivno zdravlje te prava u humantarnim okolnostima. Jačanje kapaciteta ljudskih resursa smatra se ključnim za osiguravanje pružanja rutinskih kvalitetnih usluga seksualnog i reproduktivnog zdravlja za vrijeme i nakon hitnih slučajeva.
U nastavku Vam donosimo poveznicu za registraciju na WEBINAR