Obavijest za članove/ice Hrvatske komore primalja

By 14. srpnja 2020.Obavijesti

Katedra za pedijatriju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 24. rujna 2020. godine organizira XXXII. Tečaj stalnog medicinskog usavršavanja – Neonatologija 2020. Tema tečaja biti će novosti u neonatologiji, a zajedno sa Sekcijama za neonatologiju i neonatalnu intenzivnu medicinu 24.-25. rujna 2020. godine organizira XXIV. Simpozij hrvatskih neonatologa.

Oba događanja održati će se u Edukacijskom centru KBC Zagreb – Rebro. Svi koji žele sudjelovati na Simpoziju sa svojim radovima pozivaju se da radove pošalju najkasnije do 10. rujna 2020. godine, dok je prijave za sudjelovanje na Tečaju/Simpoziju potrebno poslati najkasnije do 20. rujna 2020. godine na adresu suvoditelja.

Više informacija o kotizaciji za Tečaj/Simpozij, program simpozija, prijavnica te adresa na koju se prijave šalju donosimo na ovoj poveznici: PozivnicaNeonatologija2020