Obavijest za članove/ice Hrvatske komore primalja

By 19. svibnja 2020.15 lipnja, 2020Obavijesti

Poštovani/a,

obavještavamo Vas da je Vijeće Hrvatske komore primalja na 08. sjednici održanoj 18.05.2020. donijelo odluku o privremenom neprimjenjivanju čl. 6. st. 5. Pravilnika o sadržaju, rokovima i postupku trajnog stručnog usavršavanja primalja, primalja-asistentica, primaljskih asistenata, prvostupnika/ica primaljstva i magistra primaljstva Hrvatske komore primalja.

Vijeće HKP je odlučilo na prijedlog Povjerenstva za stručna pitanja i trajno usavršavanje da za vrijeme trajanja posebnih okolnosti/izvanrednih mjera i 6 mjeseci po isteku odluke nadležnih tijela o prestanku izvanrednih mjera uvjetovanih pandemijom COVID – 19 neće se primjenjivati odredba članka 6. stavak 5. Pravilnika o sadržaju, rokovima i postupku trajnog stručnog usavršavanja primalja, primalja-asistentica, primaljskih asistenata, prvostupnika/ica primaljstva i magistra primaljstva.