Obavijest za članove/ice Hrvatske komore primalja

By 6. travnja 2020.6 svibnja, 2020Obavijesti

Poštovani/e,

Stožer civilne zaštite RH prihvatio je prijedlog nadležnih komora u zdravstvu, te je Ravnateljstvu policije dostavio uputu da članice Hrvatske komore primalja, kao i ostali zdravstveni djelatnici koji posjeduju iskaznice izdane od nadležnih komora, nisu dužne ishoditi e-Propusnicu.

Dakle, primalje koje zbog odlaska u mjesto rada napuštaju svoje mjesto prebivališta ili stalnog boravišta, više nisu obvezne podnositi zahtjev za izdavanjem propusnica, već se na traženje policijskih službenika mogu identificirati svojim važećim članskim iskaznicama, a koje im je izdala Hrvatska komora primalja.