Opseg samostalnosti primalja u bolničkim zdravstvenim ustanovama: – analiza zakonskog i podzakonskog okvira

By 8. srpnja 2016.7 svibnja, 2020Obavijesti

Predmet ove analize je utvrditi zakonodavni i podzakonski okvir za punu primjenu Zakona o primaljstvu u dijelu u kojem je predmetni zakon uredio pitanje opsega samostalnosti djelovanja primalja (bez nadzora liječnika), na sekundarnoj razini zdravstvene zaštite, odnosno ispitati u kojoj mjeri važeći propisi doprinose ili ograničavaju punu primjenu predmetnog zakona.