“Pobjeda kućnih poroda u Strasbourgu!”

By 5. svibnja 2010.Iz medija

    
 

14. prosinca 2010. 17:03
 

Pobjeda kućnih poroda u Strasbourgu!                                                                                  

                                                                          

Europski sud za ljudska prava u
Strasbourgu donio je presudu kojom smatra da je država Mađarska prekršila
„pravo na poštivanje privatnog života“ koji se jamči Europskom konvencijom o
ljudskim pravima.

Prije nešto više
od godinu dana trudna Mađarica predala je svoj predmet Europskom sudu za
ljudska prava.Ona u svojoj tužbi tvrdi da je država
Mađarska prekršila njeno pravo na poštivanje privatnog života tako što je
primaljama prijetila kaznama i na taj način posljedično spriječila nju da
odabere porod kod kuće. Podnositeljicu tužbe je zastupao odvjetnik HCLU-a Dr. Tamás Fazekas.

Sud je u svojoj odluci donesenoj 6 naprama 1 te objavljenoj 14. prosinca 2010.
smatrao da to što država Mađarska nije regulirala to pitanje je rezultiralo
kršenjem prava na privatnost koji se jamči člankom 8. Europske konvencije o
ljudskim pravima. Zajedničku usuglašenu odluku su donijeli suci Sajó i Tulkens,
dok je sudac Popović napisao oprečno mišljenje.

(1) Sud smatra da pravo na poštivanje privatnog života uključuje i pravo
odabira okolnosti rađanja.

(2) Suci su ustvrdili da su dijelovi Vladine Uredbe kojima se predviđaju globe
za primalje koje asistiraju pri kućnim porodima bili prepreka za ostvarivanje prava
podnositeljice tužbe te drugih trudnih žena koje se nalaze u sličnoj situaciji.

(3) Prema mišljenju Suda, prijetnja sankcijama i nepostojanje specijaliziranih,
sveobuhvatnih propisa koji reguliraju to područje, imaju štetan utjecaj na
sposobnost podnositeljice tužbe da odabere porod kod kuće.
Time se ustvari krši
pravna sigurnost ostvarivanja prava na privatnost, a napose se krši načelo
pravne izvjesnosti.

„Smatramo da je ova presuda od velike važnosti“, izjavio je Dr. Tamás Fazekas,
odvjetnik HCLU-a, “zato što ona znači da dokle god Mađarska ne donese
zakonodavstvo kojim će regulirati kućni porod i dokle god stručnjaci koji
asistiraju pri porodima izvan ustanova ne mogu dobiti dozvolu za svoj rad,
Mađarska krši Europsku konvenciju o ljudskim pravima“.