Službeni dopisi

Priopćenje Hrvatske komore primalja vezano za zatvaranje manjih rodilišta

Ovim putem Hrvatska komora primalja izražava svoje nezadovoljstvo s odlukom Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi o zatvaranju rodilišta u Đakovu, Makarskoj, Sinju, Imotskom i Supetru na otoku Braču.

Primalje koje godinama rade u spomenutim manjim rodilištima sada se zatiču u teškoj situaciji, te im prijeti u najboljem slučaju premještaj na novo radno mjesto koje nije vezano uz njihovu struku.

Zatvaranje rodilišta je neprihvatljivo rješenje, kako za primalje tako i za naše klijentice.

Smatramo da u rodilišta treba ulagati, a ne ih zatvarati.

Statistike pokazuju da većina žena rađa bez ikakvih potrebnih intervencija i lijekova. Takav porođaj je najbolji i najpoštedniji i za majku i za dijete. Ujedno je i najjeftiniji za zdravstveni sustav. Ono u što se treba uložiti je edukacija zdravstvenog osoblja, pogotovo primalja, jer u EU fiziološku trudnoću i porođaj, te babinje vode primalje.

Zatvaranjem malih rodilišta samo će se povećati troškovi nepotrebnog liječenja zdravih žena. Porođaj je fiziološki proces i za njega je potreban mir i tišina, te niska doza adrenalina. Većina žena sposobna je roditi bez ikakvih intervencija i lijekova, a svakako bez operacijske sale i anesteziologa. Međutim potreban je dobro educiran tim zdravstvenih djelatnika, koji bi bili sposobni na vrijeme uočiti eventualne nepravilnosti i na iste reagirati.

Apeliramo na Ministra zdravstva da ponovo razmotri svoje odluke, te donese prihvatljivo rješenje u interesu žena, ali i zdravstvenog osoblja zaposlenog u manjim rodilištima.

15. lipnja 2011.

Tumačenje nazivlja ZOP-a

12. lipnja 2011.

Pitanje statusa primalja

Hrvatska komora primalja zatražila je mišljenje/očitovanje Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi po pitanju statusa primalja..

Prijedlog nazivlja za Odobrenja za samostalan rad

Hrvatska komora primalja zatražila je mišljenje Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi o Prijedlogu stručnog nazivlja za Odobrenja za samostalan rad (licence)

1 2 3 4

Upišite se na mailing listu
i putem e-maila primajte
najnovije obavijesti!