Pretraga Dokumenata

Pravni dokumenti: Arhiva aktivnog sudjelovanja

Prijedloga Pravilnika o radu Povjerenstva za popis imovine

Poštovane/i,

radi ostvarivanja cilja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću koji proizlazi iz odredaba Zakona o pravu na pristup informacijama, objavljuje se Prijedlog Poslovnika o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Vijeća Hrvatske komore primalja.

Sukladno članku 11. stavku 2. Zakona o pravu na pristup informacijama u nastavku dajemo obrazloženje Prijedloga Pravilnika o radu Povjerenstva za popis imovine.

Hrvatska komora primalja izradila je Prijedlog Pravilnika o radu Povjerenstva za popis imovine budući je Odlukom o Izmjenama i dopunama Statuta HKP koje je donijela Skupština HKP dana 13.12.2018. a na koje je suglasnost dalo Ministarstvo zdravstva predviđeno postojanje Povjerenstva  za popis imovine u članku 28. stavak 1. točka 4. Statuta a rad Povjerenstva je reguliran Pravilnikom o radu Povjerenstva za popis imovine sukladno članku 31a. stavku 2. Statuta.

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane koji žele dostaviti svoje prijedloge, primjedbe i komentare na predloženi tekst Prijedloga Pravilnika o radu Povjerenstva za popis imovine da to učine do 18.01.2021. godine  na e-mail adresu: [email protected] s naznakom „Primjedbe na Prijedloga Pravilnika o radu Povjerenstva za popis imovine “.

1 / 55

Upišite se na mailing listu
i putem e-maila primajte
najnovije obavijesti!