Kliknite i Provjerite stanje bodova:

PROVJERA STANJA BODOVA

Newsletter

Upišite se na mailing listu i putem e-maila primajte obavijesti.

Pratite nas na Facebooku

Oglas

Naziv radnog mjestaPrimalja/asistentica
PoslodavacKlinička bolnica Merkur
Mjesto radaZagreb
Rok prijave14.11.2019

O poslu

Broj radnih mjesta1
Radno vrijeme-
Vrsta posla-
Uvjeti-
Detalji prijaveNN 106/2019 (6.11.2019.), NATJEČAJ - Klinička bolnica Merkur, Zagreb Urbroj: 03-572/19 od 4. XI. 2019. (6617) Klinička bolnica Merkur, Zagreb, Zajčeva 19, objavljuje NATJEČAJ za prijam radnika u radni odnos na neodređeno/određeno vrijeme za rad na sljedećim radnim mjestima: ODREĐENO VRIJEME (zamjene za odsutne radnike): 4. primalja/asistentica – 1 izvršitelj. Uvjeti: – SSS završena škola za primalje, – odobrenje za samostalan rad. Uz prijavu (zamolbu) potrebno je priložiti: životopis, preslike dokaza iz točke »Uvjeti« (nalaze se uz svako navedeno radno mjesto), domovnicu, dokaz o radnom stažu (potvrdu nadležne službe Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje). Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanja, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, te priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu. Kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti kod prijma u javnu službu, sukladno čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, čl. 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, čl. 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate, samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s čl. 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, treba priložiti i dokaze propisane čl. 103. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji su objavljeni na web-str. Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposlavanje-843/843. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s čl. 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, treba priložiti i dokaze o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s čl. 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine. Rok za podnošenje prijavâ je 8 dana od objave. Radni odnos se zasniva uz probni rad sukladno Pravilniku o radu. Prije donošenja odluke o odabiru kandidata, moguće je provesti usmeno i pisano testiranje u svrhu provjere znanja, vještina i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se kandidati primaju u radni odnos. Prijavom na ovaj natječaj prijavljeni kandidati pristaju na objavu rezultata izbora na web-str. i na oglasnoj ploči Kliničke bolnice Merkur. Prijave zajedno s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se isključivo pisanim putem, u zatvorenoj kuverti, s naznakom radnog mjesta, na sljedeću adresu: Klinička bolnica Merkur, Zagreb, Zajčeva 19, osobno u Urudžbeni zapisnik ili poštom. Nepotpune, nepravovremene prijave i prijave kandidata koji ne ispunjavaju formalne uvjete navedene u natječaju neće se razmatrati. O rezultatu izbora prijavljeni kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku na web-str. www.kb-merkur.hr. Nakon objave rezultata izbora, prijavljeni kandidati mogu podići preslike svoje natječajne dokumentacije u roku od 30 dana. Sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08) na ovaj natječaj mogu se ravnopravno javiti osobe obaju spolova. Klinička bolnica Merkur Zagreb

Poslodavac

PoslodavacKlinička bolnica Merkur
AdresaZajčeva 19
MjestoZagreb
ŽupanijaGrad zagreb